→ 21 de novembre de 2019. Comissions Informatives

Pel nostre grup, la millor garantia dels drets socials és la prestació directa dels serveis públics per part de l'administració.

Avui s’han reunit de nou les comissions informatives per dictaminar aquells temes que aniran al Ple municipal de dijous vinent. Un Ple que, en espera del debat dels pressupostos que es farà el 5 de desembre, no anirà gaire farcit de temes, més aviat el contrari. D’aquesta manera, i a banda de donar compte dels decrets d’alcadia o acords de la Junta de Govern i d’aprovar la compatibilitat laboral de dos treballadors, només hi ha una moció a l’ordre del dia. Aquesta és una presentada pel nostre grup sobre el projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, projecte conegut com a Llei Aragonès. Demanem que s’aturi la seva tramitació perquè, prèviament a aquesta, s’hauria de clarificar quin és el model de gestió preferent pel govern (al nostre entendre hauria de ser el de gestió directa) i també clarificar el paper que ha de tenir la iniciativa social, o el tercer sector, en la prestació dels serveis públics. En Comú Podem entén que l’actual projecte de llei no blinda la qualitat del servei davant les rebaixes del preu, que és molt poc exigent en l’establiment dels criteris de valoració de la responsabilitat social dels licitadors, que és poc exigent pel que fa a les clàusules d’incompliment dels contractes i que obre la porta, de manera genèrica, a fòrmules de copagament.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »