Lloveras argumenta el sentit del vot en la pujada de l’IBI

Lloveras argumenta el sentit del vot en la pujada de l’IBI

"Hauríem pogut no mullar-nos i abstenir-nos, però aquesta posició, tremendament còmoda, no hauria estat ni coherent ni responsable amb nosaltres mateixos"

“Penso que, com a grup municipal, ens podem sentir satisfets per la feina feta en el debat de les Ordenances Fiscals. Mai és fàcil, i menys estan a l’oposició, donar suport a un augment impositiu (en aquest cas de casi el 4% en el rebut de l’IBI). Ben mirat podríem haver aconseguit les mateixes millores que hem aconseguit per a la ciutat, fruit de les nostres propostes, i al final del debat no mullar-nos i abstenir-nos, entre altres coses, perquè el resultat final, indistintament del sentit del nostre vot, hagués estat el mateix. Aquesta posició, tremendament còmoda pel grup i per mi mateix, no hauria estat ni coherent ni responsable amb nosaltres mateixos, i si per alguna cosa es caracteritza Guíxols des del Carrer és per ser coherent i responsable amb allò que fa. Per argumentar el SÍ de la nostra formació a la pujada en l’IBI, cal fer esment a dues consideracions. En primer lloc, la nostra proposta d’incrementar el tipus de gravamen (del 1,03% al 1,1%) en el 10% dels béns immobles de naturalesa urbana del nostre municipi que tinguin el valor cadastral més alt. Una proposta que té a veure amb la progressivitat fiscal, molt dificil d’aplicar en un impost de les característiques de l’IBI, i que el govern, lluny de desestimar d’entrada, es va comprometre a estudiar. Tenim ara un any de marge per veure en què acaba, fins a les ordenances del 2021, però el primer pas ja està donat. I en segon lloc, hem de valorar que el govern acceptés la nostra proposta perquè les vivendes que instal·lin plaques fotovoltaiques per aprofitament del consum elèctric vegin augmentada la seva bonificació del 50% fins els 5 anys. Una proposta necessaria des del punt de vista ambiental, com també ho és el fet que es deixin de bonificar aquells vehicles amb més de 25 anys i que són els que més contaminen (una altra proposta nostra acceptada pel govern). És cert que pel camí es van quedar algunes propostes de bonificacions, l’any vinent hi tornarem a insistir, però també ho és que el govern sap que el nostre vot a favor en la pujada de l’IBI no és un xec en blanc i que, com ja he dit més d’una vegada, estarem molt atents perquè aquest increment (que representarà ingressar al voltant d’uns 450.000 euros més que en relació a l’any anterior) es tradueixi, en les corresponents partides pressupostàries, amb un increment com a mínim igual en matèria de serveis i atenció a les persones. Per cert, no oblidem que per primera vegada a la ciutat les entitats bancaries pagaran una taxa d’ús privatiu d’espai públic (750€/any) per cada caixer que doni directament a la via pública. Una mica més de justicia social, a partir d’una altra proposta nostra.”

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »