El govern pujarà l’IBI

El govern pujarà l’IBI

També s'incrementarà el rebut de les escombraries, en aquest cas un 8%

Avui s’han reunit les respectives Comissions Informatives per dictaminar sobre aquells temes que aniran al Ple de la setmana vinent, un Ple que aquest mes es farà el dimecres i no el dijous i en un horari gens habitual, a les quatre de la tarda.

El plat fort han estat les Ordenances Fiscals i, en aquest sentit, l’anunci fet pel govern que pel 2020 pujarà l’IBI. Una pujada que s’aplicarà de manera lineal per totes les llars i que de mitjana representarà un augment del 4% (per posar un exemple, aquelles persones o unitats de convivència que durant el 2019 han pagat 594 € -quantitat corresponent a un valor cadastral de 60.000 €- l’any vinent pagaran 618 €). La nostra formació entén que un augment de la fiscalitat permet disposar d’un millor marge per poder atendre les polítiques públiques i els serveis municipals, però alhora, entén també que aquesta fiscalitat ha de ser progressiva. Per això el nostre regidor ha proposat un tipus de gravamen superior (un 1,10 en lloc del previst 1,03) pel 10% dels immobles del municipi amb el valor catastral més elevat i, al mateix temps, ha exigit que hi hagi també un augment en les bonificacions per a aquelles persones i unitats de convivència que més ho necessiten (gent gran, monoparentals, persones aturades de llarga durada …).

Una altra taxa que pujarà durant el 2020 serà del tractament de residus (el conegut cànon de les escombraries) que tindrà un augment del 8% (per posar un exemple, aquelles persones o unitats de convivència que durant el 2019 han pagat 152€ del rebut de les escombraries, l’any vinent pagaran 164€). Cal dir que aquest augment és conseqüència directa de la dolenta gestió feta pel govern municipal en el tema de la recollida selectiva amb un contracte que porta anys caducat i amb uns índexs de recollida per sota dels nivells mínims exigibles, fet que provoca automàticament una penalització que es tradueix en l’augment del cànon. Un augment que, ja avancem (de fet aquest augment que patirem en el 2020 ja el vam avançar l’any passat) que s’incrementarà de nou en el 2021 davant un nou increment previst del preu per tona/abocador. En el tema de les taxes el nostre regidor ha demanat que s’estudïi una reducció en el preu per ús de la sala de plens en els casaments (actualment fixat en 274€, molt per sobre dels municipis veïns) i també ha criticat els desajustos que hi ha en relació als preus públics de les Escoles Bressol i l’Escola de Música (a partir dels 1200€/mes d’ingressos, una unitat de convivència amb un fill paga el mateix si té uns ingressos de 1500€ o de 3000€). Per això, el nostre grup defensa que la millor manera per aplicar l’equitat en els preus públics és un sistema a partir dels ingressos de cada unitat, el que es coneix com a tarifació social.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »