→ 20 de setembre de 2019. Comissions Informatives.

El govern, amb uns arguments que entenem ja no són creïbles, portarà al Ple la segona continuïtat forçosa del contracte de les escombraries.

Avui s’han reunit les respectives Comissions Informatives per dictaminar sobre aquells temes que aniran al Ple de la setmana vinent. El nostre grup ho ha aprofitat per presentar la proposta d’una campanya relacionada amb la neteja de l’entorn i amb l’eliminació de productes tòxics que van a parar a la mar. “Una burilla a terra és una burilla al mar” pretén informar i conscienciar a la gent alhora de no tirar burilles a terra ni fer servir els embornals com si fossin cendrers. Hem de tenir en compte que les aigues pluvials que no cal depurar són recollides pels embornals dels carrers i van directament a les rieres i de les rieres al mar. I és en aquest punt, quan s’utilitzen els embornals com a cendrers, que els estem abocant directament al mar. Es calcula que cada burilla o punta de cigarreta que va a parar al mar contamina uns tres litres d’aigua a causa de totes les substàncies químiques que porta; unes substàncies que, en els millors dels casos, no es dilueixen fins al cap d’uns deu anys aproximadament.

El nostre grup també ha presentat dues mocions: la primera per demanar la condonació del deute, per part d’Endesa i les empreses subministradores, acumulat per les persones en situació de vulnerabilitat, protegides per la Llei 24/2015, i al mateix temps instar al Govern de la Generalitat ha presentar un projecte de llei de millora de les disposicions legals vigents en matèria de dret a l’habitatge i de lluita contra la pobresa energètica. En aquest sentit és urgent la signatura dels convenis amb les companyies subministradores de llum i gas que operen a Catalunya, segons estableix la pròpia llei 24/2015, per tal d’eliminar l’endeutament amb les famílies vulnerables. La segona de les nostres mocions és perquè la ciutat reconegui que ens trobem en una situació de emergència climàtica i, a partir d’aqui, es contitueixi un grup de treball per a la redacció d’un Pla Local Local d’Emergència Climàtica que analitzi, ordeni i prioritzi les accions de mitigació que ha de dur a terme el nostre municipi dins de les seves competències i destinades a contribuir a la reducció del consum energètic, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i adaptar-nos a les situacions de canvi climàtic que s’acosten.

Per la seva part el govern ha dut a dictamen la segona continuïtat forçosa del contracte de les escombraries. Recordem que venim d’una finalització del contracte (2008-2016), una finalització de la primera pròrroga (2017), de la segona  (2018) i de la primera continuïtat forçosa (2019) una vegada esgotades totes les pròrrogues legals. Dijous vinent el Ple aprovarà una segona continuïtat (2019-2020) i ho farà amb els mateixos arguments utilitzats des de la finalització d’aquella primera pròrroga l’any 2017, és a dir, que falten per cobrir alguns serrells i que encara que el còmput de la proposta sigui anual, la previsió és que el nou contracte es presenti en un parell de mesos. Uns arguments que, no cal dir, per al nostre grup ja no són creïbles.

Altres temes que aniran al Ple són: la suspensió de llicències per a ús d’aparcament en el centre històric i antic de la ciutat (una proposta al nostre entendre prou interessant de cares a consolidar la progressiva transformació de carrers en àrees de vianants) i l’aprovació inicial del projecte de canalització i cobertura del darrer tram de la riera de Sant Pol.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »