→18 de juliol de 2019. Comissions Informatives

GdC portarà al Ple una proposta per eradicar l'ús del glifosat en les feines municipals de jardineria i neteja

Avui s’han reunit les respectives Comissions Informatives per dictaminar sobre aquells temes que aniran al Ple de dijous vinent. Entre els temes més destacats cal remarcar un suplement de crèdit per fer front a l’increment del 0,25% previst per tot el personal, amb efectes a partir de l’1 de juliol, i un altre per cobrir les hores extres de la brigada municipal. També es portaran al Ple diverses partides de suplements de crèdit per ajustar les despeses fins a final d’any, en un clar símptoma que el govern optarà per mantenir els pressupostos prorrogats durant tot aquest any. Un altre tema que es portarà al Ple serà l’aprovació dels càrrecs de confiança per part del govern, en aquest cas, un assessor de planejament i gestió urbanística a temps parcial, per una jornada de 15 hores setmanals, i un cost total de 28.800 euros bruts anuals. Un dels temes que ha centrat part del debat de les Comissions ha estat la decisió del govern d’exigir a les colles carnavalesques una sèrie de condicionants perquè enguany es doni el “Carnaval a la fresca” i proposar, a última hora i sense pràcticament temps de reacció, un canvi de data. La data inicialment acordada del 27 de juliol ha estat desestimada unilateralment per part del govern que, a última hora, ha  proposat que es celebri durant el mes de setembre (una data que a la majoria de colles no els va bé,  ja que és quan una majoria comencen a desmuntar i a treballar en el projecte d’hivern). Ara mateix, i davant les exigències del govern, tot fa pensar que aquest estiu, i després de vuit anys consecutius, no hi haurà el “Carnaval a la fresca”. Lamentem, des del nostre grup, aquesta manera de fer del govern i que no valori la dedicació i l’esforç que fan les nostres colles.

Finalment, el nostre regidor ha presentat la proposta que portarem al Ple per a l’eradicació de l’ús del glifosat en el nostre terme urbà. El glifosat és, segurament, l’herbicida més utilitzat al món. Com a tal constitueix el principi actiu de molts productes comercialitzats sota diferentes denominacions, la més coneguda d’elles és el Roundup. Aquest és l’herbicída que fa servir l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en les seves zones verdes i per eliminar males herbes de les voreres i espais públics. El glifosat, i especialment la seva marca comercial Roundup (a causa d’altres components químics que s’hi afegeixen), ha mostrat clarament riscos de toxicitat per a les persones. Nombrosos i diversos estudis epidemiològics així ho demostren. L’any 2015, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va revisar els estudis realizats sobre el glifosat per concloure que aquest producte “Probablement és cancerigen per a humans” i, a partir d’aquest moment, en va desaconsellar el seu ús. Prop de 200 municipis a tot l’estat espanyol que han aprovat normes per eradicar l’ús del glifosat en el seu terme municipal urbà.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »