Un nou cartipàs que no acaba de convèncer

Un nou cartipàs que no acaba de convèncer

El nou govern no contempla la constitució del Consell Municipal d'Esports ni del Consell Municipal de Serveis Socials

En el decurs de l’últim Ple el nou equip de govern (TxSF-PSC) va presentar el seu organigrama (és el que s’anomena cartipàs). Destaca, com a novetat en relació a fa quatre anys, la creació de dues noves responsabilitats: Participació Ciutadana i Gestió del Medi Natural.

Tal i com va exposar el nostre regidor, aquesta nova Participació Ciutadana va ser tota una sorpresa agradable, però que no obstant haurem de veure com es desenvolupa en el temps, ja que no podem oblidar que la participació ciutadana va ser un dels grans dèficits de l’anterior mandat (recordem, per exemple, que de manera reiterada el govern va votar en contra de qualsevol proposta que anés en el sentit de fomentar la participació ciutadana a través de mecanismes de pressupostos participatius, o que va mostrar una nul·la predisposició a fer canvis en el Reglament Orgànic que afavorissin aquesta mateixa participació). De fet, en la presentació d’aquest cartipàs ja es produeix la primera gran contradicció: per un costat es crea aquesta nova responsabilitat de participació ciutadana i per un altre es suprimeixen el Consell Municipal d’Esports i el Consell Municipal de Serveis Socials, dos òrgans de participació ciutadana. Dificil manera aquesta d’entendre el foment de la participació.

L’altra novetat, la Gestió del Medi Natural, és una vella reivindicació del nostre grup. Sincerament tenim els nostres dubtes de la manera com es desenvoluparà, però és evident que cal donar-hi un marge de confiança.  GdC sempre ha defensat que l’ecologisme ha de tenir una visió integral en el municipalisme que ho englobi tot. L’ecologisme ha d’estar present en l’urbanisme, en l’educació, en la via pública, en el turisme… en definitiva en tota l’acció del govern. Nosaltres no entenem aquesta responsabilitat com una mera gestora del que ja s’està fent, sinó com un avanç que incorpori nou projectes, com per exemple, un Pla Local contra el Canvi Climàtic, un Pla Local Residu Zero, o una aposta ferma i decidida per la suspensió urbanística en tota la franja del nostre litoral (i això ha d’incloure els xalets que es volen contruir a Punta Brava).

Com a punts negatius del cartipàs, el nostre regidor va exposar una certa preocupació del grup en el fet que hi hagi una disgregació en tots aquells temes vinculats a la Cultura i el Patrimoni. El govern ha passat de tenir una regidoria potent en temes de Cultura i Patrimoni, a dividir el seu contingut en fins a cinc responsabilitats diferents i ens preocupa que aquesta divisió tingui efectes negatius. Hem de pensar que la cultura i el llegat cultural de Sant Feliu de Guíxols són un actiu que cal potenciar i hauria de ser un element central en totes les polítiques municipals.

El nostre regidor va lamentar que, i com estan fent cada vegada més municipis d’arreu, el nou cartipàs no inclogui una regidoria de feminisme. En aquest cas ens referim a una responsabilitat que sigui transversal en la política municipal i que vagi més enllà del que es fa en l’actualitat que és gestionar determinats serveis específics i determinats actes públics.  Feina, en aquest sentit, n’hi ha molta: formar al personal de l’Ajuntament, establir referents en totes les àrees, avaluar sistemàticament el Pla d’Igualtat i l’impacte de gènere de les intervencions, treballar pressupostos feministes, adaptar els sistemes d’informació, incloure clàusules d’igualtat en contractes i convenis. En definitva, i tenint en compte que el cartipàs actual guanyava dues regidories en relació a l’anterior (una perquè el govern passa de dotze a tretze membres i la segona perquè s’ha suprimit d’un cop de ploma la fins ara “regidoria de transició nacional”) enteniem que hi havia marge per a una responsabilitat d’aquestes característiques.

També va lamentar que continuï sense haver-hi un compromís ferm per part del govern en els temes de cooperació i desenvolupament que, ni tant sols, el cartipàs anomena. Ens referim al 0,7% que, sistemàticament, el govern anterior va incomplir durant els quatre anys de mandat i que reflecteix el compromís del consistori amb aquells projectes vinculats a la cooperació amb països en vies de desenvolupament.

Finalment comentar que el Regidor responsable de l’Àmbit de Territori va treure pit parlant d’habitatge. Va dir que enguany el govern havia apostat decididament per aquest tema (ja tocava) i que s’havien creat al respecte dues delegacions específiques. Veurem, tant de bo sigui així (de fet, tampoc és gens dificil superar el que es va fer en els darrers quatre anys: comprar tres pisos, fer-se una foto davant l’antic Hotel Meditarrani i entaular converses amb la Sareb sense arribar enlloc).

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »