Nou plec de condicions del Festival Porta Ferrada

Nou plec de condicions del Festival Porta Ferrada

La nostra formació lamenta les maneres i considera que el nou plec donarà més màniga ampla a l’empresa concessionària

Avui, a dos dies de les eleccions municipals, el govern municipal (TSF-ERC-PSC) ha convocat de manera extaordinària el Ple per aprovar el nou plec de condicions per a la gestió del Festival de la Porta Ferrada. Un nou plec que no entrarà en vigor fins l’1 de gener de 2020 i que tindrà un cost de 380.000 euros/any. En aquest sentit la nostra formació no comparteix el moment en què es pren aquesta decisió, ni tampoc, que aquest nou plec no inclogui un control públic o un retorn per a la ciutat sobre el marge de benefici que pugui obtenir l’empresa concessionària, a partir de la venda de les entradas o els possibles ingressos per publicitat i merchandising que faci.

Per altra banda, el nostre regidor Jordi Lloveras ha posat en dubte que el sistema emprat (tot el plec es fa a partir de criteris de valoració automàtica) sigui el més adient al tractar-se d’una activitat artística i cultural. Segons Lloveras hi haurien d’haver-hi també criteris subjectius en funció d’un judici de valor, com per exemple, les activitats pedagògiques que van lligades al Festival, els criteris d’organització o protocol i l’adeqüació de les empreses a l’entorn que, entre altres coses, hauria de fer referència a la responsabilitat social de les mateixes. Lloveras també ha lamentat que, novament, el plec de condicions que fa l’equip de govern sigui exclusivament de clàusules econòmiques i administratives i no incorpori cap referència a clàusules socials ni ambientals.

Per a Guíxols des del Carrer – En Comú Podem el Festival de la Porta Ferrada és, sens dubte, un dels esdeveniments més importants de la ciutat perquè combina l’oferta cultural i artística amb la proposta turística i, per això mateix, entén que la seva contractació requereix d’una millor atenció.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »