El govern s’obre a estudiar un major control municipal sobre la gestió de l’aigua

El govern s’obre a estudiar un major control municipal sobre la gestió de l’aigua

El Ple aprova per unanimitat una proposta nostra perquè la ciutat s’adhereixi a l’AMAP (Associació de Municipis per a l’Aigua Pública)  

L’aprovació per part del Ple Municipal de l’adhesió com a ciutat a l’AMAP posa en relleu la necessitat d’avançar cap a un model que permeti un major control municipal del servei integral de les aigües (subministrament , clavegueram i depuració).

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem sempre ha defensat que l’aigua és un bé comú i que, com a tal, la seva gestió hauria de ser pública i estar fora de les lleis del mercat i dels interessos comercials. Cal recordar que l’actual concessió municipal es va fer l’any 1998 per un període de 50 anys, fet que d’entrada suposa com a mínim una certa irregularitat. L’adhesió de la ciutat a l’AMAP suposa, al marge de disposar d’un assessorament tècnic i jurídic, una oportunitat per poder fer un seguit d’accions formatives, de difusió, impuls i incidència social sobre l’aigua que permetin una major conscienciació de la població i un avanç cap allò que, entenem, hauria de ser habitual: que la gestió de l’aigua fos pública.

Al llarg d’aquest mandat la nostra formació ja s’ha referit en més d’una ocasió a aquesta concessió que té Aqualia i que entenem és poc transparent. Qüestions com quina ha estat la feina de la Comissió de Seguiment i Control, o si per contra aquesta Comissió ha tingut un paper irrellevant; o bé, quines han estat les obres subjectes a reversió i amortització, o quina planificació d’inversions s’ha previst pels propers anys, o, simplement, quin és el marge de benefici de la concessionària, són qüestions que no han obtingut mai una resposta clara.

La nostra formació es felicita per l’èxit de la proposta i té molt clar que de cares al proper mandat la gestió pútblica de l’aigua serà un objectiu polític.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »