→25 d’abril de 2019. Ple Municipal. Nota del Grup

Avui, i a proposta nostra, la ciutat ha donat un primer pas per estudiar, amb deteniment, la situació actual del contracte per a la gestió de les aigües.

L’aprovació per part del Ple de la nostra proposta d’adherir-nos com a ciutat a l’AMAP (l’Associació de Municipis per a l’Aigua Pública) posa en relleu la necessitat d’avançar cap a un model que permeti un major control municipal del servei d’aigües, tant del subministrament com del clavegueram i la depuració. Guíxols des del Carrer – En Comú Podem sempre ha defensat que l’aigua és un bé comú i que, com a tal, la seva gestió hauria de ser pública i estar fora de les lleis del mercat i dels interessos comercials. Cal recordar que l’actual concessió es va fer l’any 1998 per un període de 50 anys, fet que d’entrada suposa com a mínim una certa anomalia, i que durant molts anys la transparència en aquest àmbit ha estat més aviat escassa. L’adhesió de la ciutat a l’AMAP suposa, al marge de disposar d’un assessorament tècnic i jurídic, una oportunitat per poder fer un seguit d’accions formatives, de difusió, impuls i incidència social i política sobre l’aigua que permetin una major conscienciació de la població i un avanç cap allò que, entenem, hauria de ser habitual: i és que la gestió de l’aigua fos pública.

No ha tingut la mateixa sort la segona de les nostres propostes. Aquesta instava al govern municipal a suspendre de manera efectiva, i mentre duri la moratòria urbanística de la Generalitat en relació a la Costa Brava i en espera de conèixer l’abast que d’ella se’n desprengui, totes les llicències d’obres dels àmbits del litoral afectats, tant si han estat demanades abans de la publicació de la suspensió com si s’han demanat després i disposen del certificat de règim urbanísitc. Guíxols des del Carrer – En Comú Podem lamenta que el govern municipal defensi avui encara que fins a 6 construccions de xalets en àrees afectades per la moratòria (majoritàriament a la zona de Punta Brava) no estiguin afectades per l’acord de suspensió.

Si que ha prosperat la tercera de les nostres propostes, en aquest cas perquè, coincidint amb la commemoració de l’ “Any Caimó”, es col·loqui un retrat del que va ser alcalde de la ciutat i diputat a Les Corts en un edifici de titularitat municipal i ús públic. El Ple també ha aprovat la proposta del govern d’adherir-nos com a ciutat a l’Aliança Eduació 360, un projecte educatiu on es valora que els nois i les noies aprenen en tots els espais de la seva quotidianitat (a l’escola, l’institut, als espais esportius, al carrer…). Educació 360 proposa una perspectiva global de l’educació en l’entorn de tota la ciutat.

Altres temes que s’han aprovat: l’aprovació definitiva del projecte de reforma i urbanització del carrer Girona, la pròrroga de la concessió de l’espai gastronòmic del Monestir i l’aprovació del Reglament de Funcionament de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »