→25 de febrer de 2019. Ple Municipal. Nota del Grup

GdC planteja la moratòria urbanística de la Generalitat com una oportunitat per frenar l'especulació immobiliària i protegir l'entorn.

La compareixença del regidor d’urbanisme en el Ple d’avui, feta a proposta del nostre grup, no ha servit per consensuar postures en relació a la moratòria urbanística que recentment ha aprovat la Generalitat en tot el litoral de la Costa Brava, però si que ha servit per aclarir certs dubtes. És d’agrair, en aquest sentit, la bona predisposició mostrada pel regidor durant la mateixa. La nostra formació entén que estem davant d’una oportunitat per delimitar les condicions d’edificabilitat en determinats entorns, modificar aquells sectors a desenvolupar que encara mantenen espais lliures i procedir a la desclassificació del poc sòl urbanitzable no executat que pugui quedar a les zones de la Volta de l’Ametller, Port Salvi i Puntabrava. Al nostre entendre, i com a conseqüència de les recomanacions que fa la moratòria per a l’adaptació paisagística de les noves construccions que es puguin edificar en sòls urbans consolidats que es trobin dins dels 1000 metres de la franja del litoral, s’hauria de revisar la normativa actual del POUM municipal i fer un recàlcul dels pendents en les últimes llicències concedides, especialment a l’entorn de Puntabrava. Tal i com ha manifestat el nostre regidor durant la seva intervenció “estem en la bona línia, però és evident que encara queda molt per fer i que hi ha molt poc concretat; cal que estiguem conscienciats i siguem ferms en les decissions que prenguem des del municipi si volem que, realment, aquesta revisió del Pla Director Urbanísitc Costaner esdevingui un veritable fre a l’especulació urbanística i a la destrucció de la nostra Costa Brava”.

Una altra de les qüestions que s’han dut al Ple ha estat la nostra proposta de realitzar un estudi de millora dels horaris que uneixien per carretera els municipis de Sant Feliu de Guíxols i Caldes de Malavella, tot plegat amb l’objectiu d’adequar-los i potenciar l’intermodalitat d’autobús i tren. Actualment els horaris existents no permeten aquesta combinació de transport públic. La proposta s’ha aprovat per consens. El Ple ha aprovat, també a iniciativa nostra, una moció per demanar els desbloqueig del vaixell Open Arms.  Segons el Ministeri de Foment, de qui depén Capitania Marítima, es continuarà denegant la sortida del port del vaixell fins que no hi hagi un acord pel desembarcament de les persones rescatades; un acord que el Ministeri sap que no arribarà mai mentre la política migratòria del govern italià depengui del ministre ultra Matteo Salvini. O Europa, i l’estat espanyol al capdavant amb els vaixells que té per operar en el Mediterrani, planta cara a Salvini i compleix amb els seus tractats, o la xifra de morts s’anirà incrementant dia a dia. L’actitud d’Europa, mirant cap a un altre costat, torna a ser lamentable i deixa molt que desitjar.

Finalment, el Ple ha aprovat també l’actualització de tarifes del servei de taxi, atès el conveni de col·laboració del servei entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, i una proposta del govern perquè Sant Feliu de Guíxols esdevingui l’any 2020 Vila Gegantera. El Ple també ha donat compte dels estats d’execució del pressupost, de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. Una regla que per primera vegada en la legislatura no complirà per sobrepassar el límit de despesa.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »