→ 31 de gener de 2019. Ple Municipal. Nota del Grup

Hem de lamentar, una vegada més, la poca sensibilitat que demostra el govern municipal en temes que tenen a veure amb l’entorn i la naturalesa.

La proposta animalista que hem plantejat avui en el Ple municipal no ha obtingut el suport necessari per tirar endavat perquè el govern (TSF-ERC-PSC) hi ha votat en contra. La proposta plantejava la creació d’un grup de treball, com s’ha fet en altres temes, amb l’únic objectiu de redactar una nova Ordenança municipal sobre els animals. Una normativa que tingui en compte les diferents realitats al respecte i que garanteixi una saludable relació dels animals amb les persones en tots els aspectes: higiènic, sanitari, emotiu i de protecció. Hem de pensar que l’actual normativa està totalment obsoleta (és de l’any 1990) i que en conseqüència elements prou rellevants a tenir en compte com són, per exemple, la implantació de microxips, les races de gossos potencialment perillosos, els espais urbans reservats o les especificacions en els controls sanitaris, no estan regulades en l’actual normativa municipal. Per altra banda, la proposta també plantejava regular aspectes referents als animals peridomèstics, aquells que viuen dins l’entorn urbà, com poden ser coloms, cotorres o, molt especialment, les colònies de gats. Entenem que ha de ser a través de campanyes de cura, i també d’esterilització i desparasitació, que aconseguirem una situació d’equilibri que ens permeti millorar la salubritat de l’entorn urbà que habitem i compartim animals i persones. La proposta també platejava fer una declaració institucional contra els correbous, encara que afortunadament aquesta no sigui una tradició arrelada a la nostra ciutat. Tenir un animal lligat amb unes cordes mentre s’el violenta amb cops de bastó, o posar-hi unes torxes enceses damunt les banyes mentre la cera li va caient al damunt, no ens sembla que tingui res a veure amb el bon tracte als animals, just el contrari, pensem que els provoca dolor i un estat permanent d’ansietat i por.

Més sort ha tingut la segona de les mocions que portàvem al Ple i que s’ha aprovat per unanimitat, en aquest cas era per declarar Sant Feliu de Guíxols municipi contra el feixisme, el racisme i la  xenofòbia en favor de la convivència en la diversitat. La nostra sempre ha estat una ciutat diversa, plural i compromesa amb la justícia social. Una ciutat plena de teixit social. Per això hem  de ser ferms defensors de la inclusió, com ho hem estat sempre. Volem una ciutat cohesionada, solidària i compromesa en la defensa dels drets de qualsevol persona independentment de quin sigui el seu gènere, país de naixement, religió, cultura o orientació sexual. El feixisme s’ha de combatre de manera unitària, pacífica i des de totes les institucions democràtiques, també des dels ajuntaments.

El Ple també ha aprovat la nostra petició de compareixença del regidor d’urbanisme (que es durà a terme en el Ple del mes de febrer). La compareixença està motivada per l’edicte que ha aprovat la Generalitat i que afecta a tots els municipis del litoral gironí, concretament es tracta d’una moratòria urbanística en una franja de 500 metres a partir del litoral. Volem conèixer de primera mà a quins sectors concrets del nostre municipi vincula aquesta moratòria, també saber com els afecta i, finalment, veure quina és la postura del govern municipal al respecte. Això últim és molt important. Primer, perquè la Generalitat ja ha dit que aquesta revisió es farà treballant “colze a colze” amb tots els ajuntaments afectats; i segon, perquè entenem que no tindria gaire sentit que el Pla Director Urbanístc Costaner que s’ha de redactar fos més ambiciós que la pròpia dinàmica municipal.

Altres temes que s’han portat al Ple han estat el Pla Normatiu 2019 i una modificació de la Guia Bàsica d’Intervenció.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »