→ 24 de gener de 2019. Comissions Informatives. Nota del Grup

El nostre grup ha demanat formalment la compareixença del regidor d’urbanisme perquè informi sobre l'edicte de moratòria urbanística aprovat per la Generalitat.

Avui, en el marc de les Comissions informatives, el nostre grup ha demanat formalment la compareixença del regidor d’urbanisme. El motiu és l’edicte del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat referent a la moratòria urbanística que afecta a sòl urbanitzable i sòl classificat urbà en tot el litoral gironí, i per tant també afecta al nostre municipi. Entenem que estem davant d’una informació prou important i que és d’interès de domini públic. Amb la compareixença volem demanar informació i aclarir dubtes respecte a l’aplicació concreta de l’edicte en el nostre territori (recordem que es troben afectats els sectors urbanísitcs de Vinya Miomi, Hotel Eden Roc i C/ Nàpols i també les zones urbanes de Punta Brava, Sant Elm i Volta de l’Atmetller).

Per altra banda, el nostre regidor també ha presentat les dues mocions que portarem al Ple. Una és per fomentar en el municipi la protecció dels drets dels animals, els domèstics de companyia i els de carrer. Proposem crear una Comissió d’estudi i treball amb l’objectiu de redactar una nova Ordenança Municipal d’Animals (l’actual és de l’any 1990). Una ordenança que actualitzi continguts respecte a l’actual, que tingui en compte les diferents realitats al respecte i que garanteixi una saludable relació dels animals amb les persones en tots els aspectes: higiènic, sanitari, emotiu i de protecció. La segona de les mocions fa referència a l’auge de l’extremadreta i el seu discurs racista i xenòfob. Volem que Sant Feliu de Guíxols es declari municipi contra el feixisme, el racisme i la  xenofòbia en favor de la convicència en la diversitat. En aquest sentit, proposem que l’Ajuntament vetlli perquè no es facin actes a la nostra ciutat on es faci apologia del feixisme, racisme, xenofòbia o de qualsevol tipus de discriminació. Altres temes que aniran al Ple són el Pla Normatiu 2019, una modificació de la Guia Bàsica de la Funció Interventora i altres qüestions referides a donar compte de regulacions d’expedients econòmics.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »