L’anhelat nou contracte de les escombraries

L’anhelat nou contracte de les escombraries

Pla local de residu zero, objectius concrets en recollida selectiva, canvi en el model de gestió de la deixalleria, campanyes actives de formació i sensiblilització, clàusules socials en la contractació i una porta oberta a la remunicipalització del servei, són les línies vermelles que va fixar el nostre regidor.

En un moment de la seva intervenció, motivada per una petició de compareixença, la regidora va posar molt d’èmfasi en la recollida selectiva, explicant tots els estudis i gestions que s’havien fet, però sense aclarir com es farà en un futur. En tot cas, i al llarg de la seva explicació, va mostrar poc interès per la prevenció, oblidant-se en bona mesura que abans de reciclar és important reduir. Hem de tenir present que per més que es potencïi la recollida selectiva, aquesta sempre acabarà tenint un tractament finalista, bé sigui un abocador o una incineradora, mentre que una major prevenció i reducció dels residus es convertirà, automàticament, en una millora de la recollida selectiva i amb uns costos, econòmics i mediambietals, més reduits, ja que hi ha una relació, objectivada en dades, entre aquells municipis que menys residus generen i aquells que millor percentatge de recollida selectiva tenen, és a dir, que es fa bona la dita “un residu no generat, és un residu alliberat”.

Avui la nostra ciutat té un greu problema amb la prevenció i la generació de residus (té acreditada una taxa de 1’85 kg/hab/dia) molt per sobre de la mitjana catalana (1’40) i molt lluny de l’estàndar requerit l’any 2020 (1’20). És evident, com va dir la regidora, que aquesta taxa té en municipis turísitcs un factor de temporalitat que la condiciona, però en cap cas això es pot argumentar per amagar que, per exemple, altres municipis turísitcs com el nostre tenen un taxa clarament inferior (Blanes 1’60, Vilassar 1’40 o Canet 1’38) o que a començament de mandat teníem acreditat un 1’80 i que per tant, lluny de disminuir, la taxa ha augmentat en els últims anys. Per això, el nostre regidor ja va avançar que per a la nostra formació un dels punts innovadors del nou contracte de les escombraries ha de ser que incorpori un Pla Local Residu Zero. Un pla que permeti desenvolupar accions locals de prevenció i reducció de residus i que es concreti d’acord amb els objectius generals de l’Estratègia Catalana Residu Zero.

No cal perdre de vista que la ciutat porta més de dos anys amb el contracte de les escombraries caducat, cosa que afecta molt negativament al servei. Al llarg de la seva intervenció el nostre regidor va plantejar de manera concreta una sèrie d’interrogants, tot ells importants sens dubte, però que no van obtenir cap resposta. Qüestions, a banda de si el nou contracte inclourà un Pla Local Residu Zero, com quins són els objectius concrets que es marquen de recollida selectiva i que passarà si no s’assoleixen, és a dir quins seran els paràmetres d’auditoria, o quin serà el preu estipulat en el contracte per a una possible remunicipalització del servei, on quin serà el nou model de gestió de la deixalleria municipal, o quines clàusules socials incorporarà el nou contracte o quina serà la duració del nou contracte. Qüestions totes elles que han quedat en l’aire i sense respondre.

http://www.tvcostabrava.com/xavier-marti/politica/politica-local/el-nou-contracte-descombraries-de-sant-feliu-es-podria-portar-a-ple-a-principis-dany

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »