El debat de les Ordenances Fiscals

El debat de les Ordenances Fiscals

Aquestes són les nostres propostes per a una fiscalitat més justa, verda i amb perspectiva de gènere.

La fiscalitat municipal, que s’aplica a través de les Ordenances Fiscals, representa una eina fonamental per tenir una ciutat que sigui més justa i més sostenible. Els impostos, amb les seves bonificacions i els seus recàrrecs, i les taxes i els preus públics, han de servir per combatre les desigualtats, per protegir el medi ambient i per tenir uns serveis de qualitat a l’abast de tothom. Per això diem que la fiscalitat municipal no ha de ser vista només com un sistema d’obtenció d’ingressos, sinó també com un instrument de redistribució de la riquesa.

En el següent enllaç trobareu les propostes que portarem al Ple:      https://drive.google.com/open?id=11vbnd0WR8HQKcIkbzMaMfo5wXtlyD7J-

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »