→ 18 d’octubre de 2018. Comissions Informatives. Nota del Grup

GdC portarà al Ple propostes concretes per aplicar el concepte de sostenibilitat a les finances municipals, tant des de la vessant social com ambiental.

Avui s’han reunit les diferents Comissions informatives per dictaminar els temes que aniran al Ple de dijous vinent. Per la nostra part hem presentat una moció per a una fiscalitat municipal més justa, verda i amb prespectiva de gènere. La proposta recull una sèrie de modificacions sobre les ordenançes fiscals i també la realització de diversos informes: sobre l’aplicació de la taxa per a l’utilització privativa del domini públic en la telefonia mòbil, sobre la perspectiva de l’impacte de gènere dels tributs i els preus públics i, finalment, sobre la realització d’una memòria de fiscalitat municipal que aporti una visió quantitativa de les dades, però també qualitativa. El Ple també escoltarà la intervenció que sobre el nou contracte de les escombraries que farà la regidora responsable, després que el grup de CiU en demanés la compareixença en el ple anterior. Altres temes que aniran al Ple seran: l’estimació parcial d’al·legacions i aprovació definitiva del projecte d’obres del carrer S’Adolitx, la proposta de concessió de la medalla d’or de la ciutat al veí Isidre Ribera Bech, per la seva llarga trajectòria de participació i voluntariat vinculada a nombroses associacions i entitats de la ciutat, una aprovació inicial de transferència de crèdit en relació als serveis de recaptació i entitats col·laboradores, l’interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’acord del jurat d’expropiació que fixa el preu just de la finca situada al passeig Rius i Calvet (és aquell espai que ha donat peu a la tercera plaça on s’ubicarà l’esculturà de Joan Rebull) i l’acord d’increment retributiu de l’1,5% i la jornada del 35 hores pels treballadors i treballadores de l’Escola de Música.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »