Coneixes el porta a porta?

Coneixes el porta a porta?

Cada cop més municipis s'hi sumen, siguin petits o grans, turístics o no. Ho fan per gestionar millor els seus recursos, ambientals i econòmics. L'únic incovenient del porta a porta és que suposa a un canvi d'hàbits i necessita una major implicació de la gent. La resta són avantatges.

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. A través d’aquest model es pot fer la recollida de totes les fraccions domèstiques amb recollida a la via pública (rebuig, orgànica, vidre, envasos i paper i cartró). La seva implantació és gradual, començant per les de rebuig i orgànica.

Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són superiors a la resta de municipis, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de recollida selectiva). El nostre municipi està en un 46%. A més, la generació de residus també es demostra menor en aquells municipis que utilitzen el porta a porta (entre un 1,20 i 1,30 kg/hab/dia). El nostre municipi està en un 1,85 kg/hab/dia.

És un fet que l’aplicació de la recollida porta a porta és més senzilla en zones de baixa densitat de població, però està demostrat que també es pot fer en ciutats d’alta densitat de població, fins i tot amb densitat molt superior a la nostra (d’exemples n’hi han molts, aquí i a fora de Catalunya). Per altra banda, és una fal·làcia recurrent entre aquelles persones contràries als canvis que el porta a porta no es pugui dur a terme en municipìs d’activitat turística (a Catalunya en tenim uns quants exemples de municips turístics amb implantació porta a porta i amb uns bons resultats).

La implantació de sistemes de recollida porta a porta requereix un cert canvi d’hàbits que propicia la participació dels ciutadans, de manera que és necessària prèviament una adequada campanya de comunicació.

Cal tenir en compte que el porta a porta permet identificar el generador i per tant fa possible la implantació de sistemes de fiscalització més justos com són els de pagament per generació, és a dir, qui més genera més paga. En general les avantages són moltes:

-Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació.

-Menys generació de residus.

-Amb el temps es retiren tots els contenidors de la via pública (més espai a la via pública, no cal mantenir i netejar els contenidors, no hi ha desbordaments, ni males olors ni es converteixen en un abocador incontrolat).

-Desapareix l’anonimat en el lliurament dels residus.

-El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.

-Permet l’aplicació de taxes d’escombraries de pagament per generació.

-El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos per sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon majors.

-Es redueix el percentatge de residus no municipals dels que s’acaba fent responsable el municipi.

-Els sistemes complentaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos…) tendeixen a funcionar millor.

En definitva, està comprovat que a la llarga el porta a porta representa una millora tant per a la sostenibilitat ambiental com econòmica de la ciutat i la seva gent.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »