Amb clàusules socials en la contractacio, el resultat hagués pogut ser un altre

Amb clàusules socials en la contractacio, el resultat hagués pogut ser un altre

Aunar ja ha estat sancionada per un jutjat de Santander per incompliment greu de les seves obligacions i denunciada a Inspecció de Treball per les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.

En l’últim Ple municipal el nostre regidor, Jordi Lloveras, va preguntar pel nou contracte dels serveis de vigilància de platges que, finalment, s’ha adjudicat a l’empresa Aunar en detriment de la Creu Roja, que portava prestant el servei per conveni durant els darrers anys i d’una manera satisfactòria.

És evident que l’oferta de l’empresa Aunar ofereix dubtes al moment de veure com encaixa la proposta més avantatjosa des d’una vessant econòmica amb oferir una hora més de vigilància al dia i una bossa extraordinària de 200 hores més a repartir a conveniència del consistori. Per això el nostre regidor va incidir sobre les condicions laborals dels treballadores i treballadores que prestarien el servei, i la resposta del govern va ser un silenci prou evident: no en tenen ni idea. Volem recordar al govern de la ciutat que temps enrere ens va rebutjar una proposta per incloure aspectes socials en els processos de contractació publica que fes l’Ajuntament. En aquest sentit, es proposava llavors que les empreses adjudicatàries complissin amb els requisits del conveni sectorial i que tinguessin activa la representacio legal dels treballadors i les treballadores d’acord amb la legislació vigent. Aquella proposta, de clausules socials, també feia referència a la reserva de determinats contractes a entitats que, com la Creu Roja, desenvolupen una funcio social. Pensem que amb un plec de condicions que hagués contingut clausules socials en la contractació, segurament el resultat final de la licitació hauria estat un altre.

La pregunta en qüestió també feia referència a si la nova concessionària disposava de tots els mitjans i les eines necessàries, en especial una barca de salvament en exclusiva per a les platges del municipi i equipada correctament. La resposta en aquest punt va ser que si, que la concessió contemplava una barca equipada i adient pel servei en exclusiva pel municipi.

No cal dir que des de la formació comuna estarem atents a com es desenvolupa aquest servei i emplacem a totes les persones usuàries perquè ens facin arribar les seves inquietuds o queixes al respecte.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »