El govern de TSF, ERC i PSC rebutja qualsevol incentiu o estímul a un pressupost participatiu

El govern de TSF, ERC i PSC rebutja qualsevol incentiu o estímul a un pressupost participatiu

La nostra formació lamenta aquesta poca empatia en temes de participació, però avisa que no cedirà en el seu afany.

El Ple Municipal ha tombat amb els vots del govern (TSF-ERC-PSC) la nostra proposta per destinar una part del romanent de tresoreria (un 10%) a un procés de participació ciutadana. La proposta, contextualitzada en termes d’inversió per a la ciutat i amb un import de 150.000 euros, no  ha estat del consens del govern; malgrat que tot tres grups que el configuren portàven en els seus respectius programes electorals al·lusions directes a la participació ciutadana, i fins i tot un dels socis de govern feia referència directa als pressupostos participatius en el seu programa. La proposta plantejava que fossin els propis veïns i veïnes els que poguessin fer propostes de manera directa per invertir aquests 150.000 euros en millores per a la ciutat, siguin aquestes per a la millora d’equipaments municipals, per a l’adquisició de mobiliari urbà o per a obres de millora d’espais públics (carrers, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram…).

La nostra formació lamenta la poca empatia mostrada pel govern en tot allò que tingui a veure amb la participació ciutadana, ja no només en referència al pressupost municipal (aquesta no és la primera proposta que ens deneguen en aquest sentit), sinó fins i tot en temes de grans obres que representen un canvi en la fisonomia de la ciutat, com seria el cas per exemple de les obres que s’estan fent al Passeig Rius i Calvet i sobre les quals el nostre grup també va demanar que s’obrís un procés ampli de participació ciutadana per poder conèixer i opinar sobre altres opcions existents, la proposta finalment també va ser denegada.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »