Un nou pegat que no soluciona res

Un nou pegat que no soluciona res

Anar posant pegats cada estiu, com fa el govern, no serveix per solucionar res. L'única manera de donar-hi la volta és amb el nou contracte de neteja viària i recollida d'escombraries. 

El Ple extraordinari d’avui ha aprovat una modificació del contracte de neteja viària i recollida de residus, valorada en 39.616 euros, per reforçar la temporada d’estiu. Al nostre entendre aquesta injecció de recursos, al marge de ser totalment insuficient, el que fa és amagar la realitat del consistori: el contracte d’escombraries és de l’any 2008, està caducat, és obsolet, porta anys pendent de renovació i aquests pegats que el govern aprova any rere any no són cap solució, perquè no aprofundeixen, ni de bon tros, en els problemes reals i greus que avui pateix la ciutat. Uns problemes que, a grans trets, es podrien resumir en quatre punts sobre els quals, i sense un nou contracte de neteja i recollida d’escombraries, és impossible incidir.

El primer d’aquests punts és la neteja viària, deficitària en moltes zones de la ciutat, amb un deficient buidat de les papereres i on no es té prou en compte les netejes en entorns especials i significatius de la ciutat.

El segon punt,  els voluminosos i trastos vells, és especialment preocupant i té a veure amb una deixalleria municipal que no està gens ben aprofitada. El nostre regidor, en la seva intervenció, ha lamentat que l’informe tècnic del govern es tregui de sobre qualsevol responsabilitat i que tot sigui culpa de l’incivisme de la gent. Com bé ha dit, moltes altres ciutats pateixen el mateix incivisme i no donen la sensació de deixadesa i brutícia que ofereix la nostra al voltant de les bateries de contenidors. Segurament que alguna cosa hi té a veure l’organització del servei que s’ofereix al respecte que, per cert, deriva del contracte d’escombraries, per tant, no és just atribuir-ho tot a l’incivisme de la gent.

El tercer punt, igualment important, és el de la recollida comercial. La manera com es fa actualment, en mig d’un context de recollida domiciliaria a través de contenidors, provoca desajustos que tampoc es corregeixien a l’estiu. De fet, el mateix informe situa que no es pot finalitzar el servei en condicions. Potser caldria abocar-hi una major partida extraordinària, encara que fos a partir del romanent de tresoreria, només per assegurar que les rutes del recom es puguin finalitzar a diari als mesos d’estiu que és quan més convé (per volum de feina i per nombre de visitants), perquè si no després passa que els contenidors públics es converteixen en un punt de fugida per als residus dels comerços, quedant saturats molt abans del que hauria de ser.

Finalment, el quart punt, és sobre la generació de residus i la recollida selectiva. Apuntar que Sant Feliu de Guíxols continua generant més basura de la que seria aconsellable (tenim acreditat 1’81 kg/habitant/dia, molt lluny del 1’30 kg/habitant/dia que seria sostenible) i que en recollida selectiva continua sense aprovar  (té acreditat un 46% i l’objectiu, obligat, del 50% al 2020 es presenta com un impossible). Doncs bé, malgrat tot això, el govern no ha desenvolupat ni una de les accions locals de prevenció de residus i de reducció de la fracció resta que proposa l’Estratègia Catalana Residu Zero. Ni una, tampoc aprofitant aquests mesos d’estiu i aquestes aportacions extres de recursos.

Hem de lamentar que avui Sant Feliu de Guíxols no sigui una ciutat neta, ni tampoc una ciutat sostenible ambientalment desde la vessant de la generació de residus i el seu reciclatge. Anar posant pegats cada estiu, com fa el govern, no serveix per solucionar res. L’única manera de donar-hi la volta és amb el nou contracte de neteja viària i recollida d’escombraries.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »