→ 21 de juny de 2018. Comissions Informatives. Nota del Grup

Proposem establir una col·laboració municipal amb l’Observatori contra l’homofòbia (OCH), que és una entitat que treballa aspectes com l’atenció a la víctima per discriminació sexual, la denúncia i la formació.

Avui, en el marc de les diferents Comissions informatives, hem presentat les tres mocions que portarem al ple d’aquest mes de juny. La primera és per donar suport a declaració que fa l’assemblea general del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que, a grans trets, exigeix a l’estat espanyol que compleixi amb els acords davant l’UE per a l’acollida de persones refugiades, també demana informació detallada i transparent de la destinació dels fons d’asil per assegurar que efectivament es destinin a això i, finalment, insta al govern de la Generalitat que reforci i garanteixi la coordinació del Programa Català de Refugi. La segona de les mocions és per defensar un ràtio menor a les escoles. Enguany la nostra ciutat s’ha lliurat pel curs 2018/2019 de les retallades fruit de la reducció demogràfica als primers anys d’escolarització, però els números, i algunes declaracions polítiques, ens fan presagiar que per al curs 2019/2020 no tindrem la mateixa sort. Cal reduir els ràtios per millorar la qualitat en l’ensenyament públic, i no reduir els grups de P3. La tercera moció que presentem té a veure amb la data del Ple, el 28 de juny, dia de l’Orgull de la diversitat sexual. La moció demana l’igualtat i la no discriminació de les persones per la seva condició i/o orientació sexual i introdueix un element específic per a la nostra ciutat, que és el d’establir una col·laboració amb l’Observatori contra l’homofòbia (OCH), que és una entitat que treballa aspectes com la formació, l’atenció a la víctima i la denúncia. El Ple també debatrà una modificació de les bases pressupostàries, concretament la 36ª i la 37ª referents a les ordres de pagament a justificar i a les bestretes de caixa fixa. Altres temes que aniran al Ple seran les modificacions puntuals del POUM en els àmbits del carrer Huguet, carretera de Girona (antiga fàbrica Trachsler) i el turó del port.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »