Es consuma la tala dels arbres

Es consuma la tala dels arbres

Els 15 oms del Passeig Rius i Calvet, fins no fa gaire arbres protegits, deixen de formar part del paisatge natural i singular del nostre litoral.

Just avui, quan el nostre grup havia rebut comunicació de l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya atenent a la nostra petició d’estudiar el cas (Ref. Q-03585/2018), han començat els treballs per talar els arbres i, al ritme que van, és prou evident que ja no hi serem a temps de fer cap altra acció ni de proposar cap altra alternativa. Al govern de la ciutat (TSF-ERC-PSC) li ha faltat temps per accelerar tot el procés. D’ençà els 9 dies hàbils transcoreguts des de l’últim Ple, on recordem que es va aprovar descatalogar aquests arbres per la via d’urgència i amb el rebuig de tota l’oposició, el govern ja s’ha afanyat per modificar l’informe tècnic, refer el pressupost, replatejar el projecte d’obra i, sense més demora, començar a talar.  Davant d’aquesta acció, Guíxols des del Carrer es manifesta en el que ja va exposar el seu regidor durant la sessió del Ple:

-Primer. La seguretat de les persones, treballadores i transeünts, ha de ser sempre una obligació i una prioritat per a l’Ajuntament i per a totes les persones que formen part del consistori, dit això, entenem que d’informes tècnics n’hi poden haver de diverses consideracions en funció dels objectius, dels costos econòmics i del temps a emprar en l’execució de l’obra.

-Segon. Mai hi ha hagut la suficient voluntat política per salvar aquests 15 arbres que han estat víctimes de la de les presses, el calendari apreta, i d’un pressupost limitat. Recordem, en aquest sentit, les declaracions del regidor d’Urbanisme quan va dir “Es va optar per talar els arbres a falta d’una alternativa viable econòmicament per a trasplantar-los”.

-Tercer. Aquests 15 exemplars d’arbre són, o millor dit eren, un dels pocs enclavaments d’oms adults i sans que hi ha a Catalunya. Segons un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF-UAB) de l’any 2015, l’om és un arbre minoritari a Catalunya i això fa que sigui una espècie amb categoria d’amenaçada i que es recomani la seva protecció. Malauradament, la protecció d’aquests arbres ha quedat en mans d’un govern que prioritza el ciment d’unes grades, en bé d’una suposada modernitat, a un entorn més natural i singular.

Tot plegat fa que el grup municipal de Guíxols des del Carrer qüestioni, encara més, la idoneïtat de l’obra que s’està fent en aquest racó del nostre litoral.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »