Més aparcament reservat, per a una ciutat més inclusiva

Més aparcament reservat, per a una ciutat més inclusiva

GdC proposa revisar i augmentar les places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

GdC portarà al Ple de gener una proposta per avaluar les places d’aparcament existents en l’actualitat i reservades a persones amb mobilitat reduïda. La proposta planteja fer-ne una ubicació diferent d’algunes d’elles i incrementar-ne el nombre. Cal tenir present que aquesta mobilitat reduïda pot ser permanent, en els casos de persones amb discapacitats físiques, però també pot ser transitòria, per exemple, en els casos de dones embarassades en els últims mesos de gestació o de families amb nadons (les cadiretes d’automòbil dels nadons són utilitzades també com a cadireta de passeig, i per tant, és imprescindible poder obrir totalment la porta del vehicle).

Per això, la nostra formació proposarà la creació de noves places d’aparcament per a les persones amb mobilitat reduïda quan aquesta també es produeixi de manera transitòria en moments puntuals: dones embarassades en l’últim trimestre de gestació i famílies amb nadons fins a 18 mesos.

Per això caldrà realitzar un estudi previ de les necessitats de places especials tenint en compte l’augment de població que en podrà fer ús. Les noves places d’aparcament s’haurien d’adequar en les zones més transitades (a prop dels centres educatius, sanitaris, cívics, comercials i zones esportives) per tal d’adaptar-se a aquesta nova realitat i no col·lapsar les places ja existents.

La proposta planteja crear una nova targeta identificativa per a mobilitat reduïda transitòria, perquè les dones embarassades en l’últim trimestre de gestació i famílies amb nadons fins a 18 mesos puguin sol·licitar-la. Aquesta targeta tindria una validesa exclusivament municipal i hi constaria la data d’expedició i de caducitat.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »