GdC no avala el nou contracte entre l’Ajuntament i la concessionària Sarfa

GdC no avala el nou contracte entre l’Ajuntament i la concessionària Sarfa

El govern (TSF-ERC-PSC) recrimina al nostre regidor la presentació d'una moció a favor de la llibertat dels presos polítics.

En el Ple d’avui s’ha portat a votació el nou contracte dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre l’Ajuntament de la ciutat i l’empresa concessionària Sarfa. La nostra formació lamenta la poca empenta i determinació per part del govern en un tema tan important per la cohesió territorial i l’equitat social com és el transport públic per carretera. El nou conveni és, exactament, una còpia literal de l’última addenda o pròrroga que es va fer. GdC entén que la signatura d’un nou contracte per quatre anys era una bona oportunitat per millorar un servei que, sens dubte, presenta mancançes. A més, el nostre regidor lamenta que tot s’hagi fet amb tanta pressa i sense facilitar cap documentació de les demanades: mitjana d’usuaris (tant de la mobilitat escolar interna com de la funcional), indicadors de la qualitat percebuda del servei per part de les persones usuàries, l’estat de comptes consolidat del servei o el nombre total de kilometres auditat. El conveni té, pel 2018, un cost de 103.000 euros. La votació s’ha tancat amb els vots favorables del govern (TSF-ERC-PSC) i CiU i els vots en contra de CUP, MES i GdC.

En aquest Ple el nostre grup portava dues mocions. Una per mostrar el desacord amb la manera com, sovint, l’Alcalde fa ús de l’última intervenció una vegada acabat el debat i abans de passar a la votació. Entenem que aquesta intervenció, que es fa en qualitat de president del Ple i ve just després de l’última que sempre fa un membre de govern, hauria de ser neutra, inclusiva, de conclusions i, sobretot, no aportar nous elements de discusió ni tensionar encara més el debat. Lluny d’això, el nostre Alcalde ho aprofita per alliçonar, encara que sense gaire fortuna, o per tornar a dir el mateix que ja s’ha dit, o per reforçar la resposta política que just abans ja ha donat el portaveu o regidor de govern que ha exposat el punt. Fins i tot, sovint introdueix nous elements al debat que ho que fan és tergiversar la intervenció d’algun dels regidors de l’oposició. És evident que en les seves últimes intervencions l’Alcalde ens té acostumats a una intensitat política que no es correspondria amb la figura institucional que hauria de tenir al moment de presidir el Ple. Al final el nostre regidor ha retirat la moció una vegada expressada la queixa convençut que l’Alcalde s’haurà donat per al·ludit (encara que segurament no servirà per a res).

La segona de les mocions era per demanar la llibertat dels pressos polítics. En aquest punt el govern ens ha retret que el passat dia 3 de novembre el Ple ja va aprovar una declaració institucional en aquest mateix sentit i que la moció no calia i arribava tard. Sincerament ens costa entendre que des d’ERC se’ns digués que la moció no calia, i menys encara ho entenem quan són ells els que més pateixen aquesta situació i els que més reivindiquen l’injustícia. I ens ho retreuen tot i que saben que el 3 de novembre no hi va haver cap moció, que cap grup municipal va poder expressar, com avui si s’ha fet, la seva opinió i que no es van facilitar gens les coses perquè el nostre regidor pogués estar present a la declaració. GdC és partidari de poder debatre obertament sobre quasevol tema, malgrat que avui ha quedat demostrat que al govern de la ciutat això no li acaba de convèncer, o com a mínim, li molesta segons quin tema. És evident que si, que aquesta moció calia, i que com a grup municipal tenim tot el dret de presentar, com qualsevol altre grup, les mocions o proposicions que considerem adients, encara que incomodin al govern, o a una part del mateix. Finalment el govern va decidir desgranar cadascun dels cinc punts de la moció i votar-los per separat . D’aquesta manera van quedar aprovats els quantre punts més genèrics (només amb l’abstenció del PSC), però en el punt que es proposava penjar de la balconada del nostre Ajuntament la pancarta genèrica: “Llibertat Presos Polítics” tot el govern (TSF-ERS-PSC) hi va votar en contra. Esperem, debats a banda, que aquest divendres es compleixin els millors pronòstics i que puguin sortir d’una vegada de la pressó.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »