GdC lamenta la poca empatia del govern

GdC lamenta la poca empatia del govern

La formació insisteix en obrir un procés participatiu en un projecte que canviarà per sempre la fisonomia de la badia de Sant Feliu de Guíxols.

La Junta de Govern Local ha desestimat la immensa majoria de les 15 al·legacions que es van presentar al projecte de reforma del passeig Rius i Calvet i la platja del Racó de Garbi.

Del total de les al·legacions presentades que qüestionaven, entre altres coses, l’acabat de les grades de formigó i el seu impacte visual, la supressió de la figura i l’estany on hi descansa l’escultura de Joan Rebull coneguda popularment com “La Pepita”, la no incorporació de l’espigó del Moll de Pedra al projecte per adequar-lo com a zona de passeig i esbarjo, el model i la idoneïtat de part del mobiliari urbà proposat, la reordenació de la plaça Sant Pere i la no rehabilitació de la seva font, la pèrdua de superficie de platja conseqüència dels esglaons de ciment i els dubtes mediambientals de modificar la riba de mar, l’ubicació que es proposa dels contenidors d’escombraries o la conveniència de no replantar els mateixos arbres una vegada finalitzada l’obra; només dues s’han estimat íntegrament: la substitució concreta del model d’aparcabicicletes proposat (que està en línia amb la moció que ha presentat el nostre grup en relació a aquest estri urbà) i la rehabilitació i arranjament de la font de la plaça de Sant Pere (tot i que tampoc es concreta com es materialitzarà aquesta proposta).

Sobre “La Pepita”, malgrat ser un denominador comú en pràcticament totes les al·legacions, només s’estima parcialment la rehabilitació de l’escultura; però en cap cas es concreta on quedarà ubicada finalment, ni tampoc, si es mantindrà l’estany actual, amb peixos i nenúfars, sobre el qual descansa la figura.

GdC valora la quantitat d’al·legacions presentades i, sobretot, que aquestes es fessin en ple mes d’agost i amb només quinze dies de marge després que el govern decidís fer l’aprovació del projecte per la via del procediment urgent. Per això entén que amb un projecte com aquest que ha aixecat tanta sensibilitat, que canviarà per sempre la fisonomia de la badia i que tindrà un cost de 3M€, no es pot tirar pel dret com està fent el govern de la ciutat. Estem perdent una oportunitat històrica per plantejar com cal una procés de participació ciutadana com mai s’havia fet en aquesta ciutat, amb temps normals de debat i no acotats, amb audiència pública prèvia, amb una consulta popular, en definitiva una oportunitat per convertir l’actual projecte de govern en un veritable projecte de ciutat.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »