→ 16 d’octubre de 2017. Ple Extraordinari OOFF

Les nostres esmenes responen a l’objectiu general d’assolir una fiscalitat més progressiva que permeti fer polítiques redistributives.

El ple extraordinari convocat per aquest dilluns ha aprovat modificacions en algunes de les ordenances fiscals (OOFF), concretament les referents a la gestió i recaptació, a  l’IBI, a l’impost de vehicles, a les taxes per de ús a domini públic, les taxes per prestació de serveis i finalment les taxes per recollida d’escombraries, més concretament en els casos d’habitatges d’ús turístic. En la seva intervenció, el nostre regidor Jordi Lloveras ha trobat a faltar un debat més ampli i transversal del conjunt de totes les OOFF i ha recordat que congelar impostos afavoreix sempre a qui més recursos té. Per això ha apuntat  que hi havia marge per augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes, per tal després aquests recursos es poguessin redistribuir a través del pressupost municipal, malgrat que el govern ha optat per la postura més còmode (i popular) com és la de congelar els impostos.

GdC ha presentat, amb més o menys èxit, algunes esmenes a les propostes del govern.  En aquest sentit cal remarcar que després de dos anys insistint en aquest tema, per fi es bonificarà a la nostra ciutat l’IBI a tots aquells propietaris de vivendes que decideixin cedir-les a lloguer social. La bonificació serà del 95%. Per altra banda, la nostra formació també ha plantejat, en aquest cas sense èxit, la creació d’una nova taxa per la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas de desocupació permanent. On si ha prosperat la nostra esmena, tot i que ha quedat pendent de ser transaccionada en el període d’al·legacions, és en la bonificació en l’IBI per aquells immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que fomentin l’ocupació.

Altres propostes nosttres han estat la bonificació del 50% per a tots aquells vehicles, turismes i furgonetes lleugeres que acreditin de manera certificada unes emissions d’òxid de nitrogen i monòxid de carboni d’acord amb la normativa EURO C; l’excepció de pagar la taxa de clavegueram en cas de famílies que acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, i la no assumpció dels interessos de demora en els casos d’ajornament o fraccionament que incorporin a l’expedient un informe dels serveis socials acreditant vulnerabilitat econòmica, encara que el pagament total es produeixi en un exercici posterior al de la seva meritació.

En el següent enllaç trobareu el document sencer amb les propostes:

https://drive.google.com/open?id=0B0B2Uqj7qu4tSWtsbWhUTU9rUzQ

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »