Ja es pot demanar la Renda Garantida de Ciutadania

Ja es pot demanar la Renda Garantida de Ciutadania

Informa't a través de les oficines del SOC, de les dependències municipals de Serveis Socials o del web www.rendagarantida.gencat.cat

Aquesta renda la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina, però també persones amb feines temporals, pensionistes, persones perceptores de prestacions o altres subsidis i famílies monoparentals. És important fer els tràmits abans del 15 de novembre. 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »