→28 de setembre de 2017. Ple Municipal. Nota del Grup.

El nostre grup lamenta que, malgrat aquesta nova partida per inversions de més d'1M€, es continuï sense invertir ni un sol euro en habitatge social.

El Ple d’avui ha aprovat, amb els vots a favor del govern (TSF,ERC,PSC) i CiU i les abstencions de GdC,MES i CUP, noves inversions per un total de 1.195.000 euros. Aquesta partida forma part dels diners procedents del romanent del superàvit de l’any passat. Les inversions aniran destinades, principalment, al projecte d’enderrocament de l’antiga fàbrica Agglotap per a la construcció d’un aparcament (378.000€), a millores en edificis municipals (315.000€), al desplegament d’una xarxa de videovigilància (278.000€) i a la gestió de la tramitació electrònica (156.000€). En el debat el nostre regidor ha lamentat que no s’hagi destinat cap partida econòmica, ni en aquesta ocasió ni en l’anterior del mes de març on també es va distribuir part del romanent, a inversions en habitatge públic per a casos d’emergència habitacional, i ha recordat al govern que ja fa més de sis mesos que va anunciar, a so de bombo i platerets, l’acord amb la Generalitat per destinar a vivenda social l’immoble de l’antic hotel Mediterrani, procedent de l’herència Anlló, però que desde llavors no s’ha mogut res més. També, i en relació a les inversions en videovigilància, ha manifestat la seva disjuntiva entre una suposada millor seguretat preventiva i una cessió de la intimitat de les persones que lliurament circulen pels carrers de la ciutat. En aquest sentit ha recordat que han de quedar assenyalades de manera ben clara les zones on es registra la videovigilància i que el seu control, o visionat, ha de correspondre únicament a la Policia Local. El govern ha respost que, en tot cas, la videovigilància es destinarà únicament a qüestions de trànsit de vehicles. Continuant en el capítol de les inversions, i en relació a les quanties destinades a millores en edificis públics, el nostre grup espera que una part d’aquestes obres serveixin per solucionar d’una vegada els problemes de climatització que pateixen els treballadors municipals ubicats a l’edifici de Les Vetlladores.

En un altre punt de l’ordre del dia, la moció que presentava el nostre grup per a la reubicació, ampliació del nombre i canvi de model dels aparcaments per a bicicletes que tenin a la ciutat (trobareu informació més detallada d’aquesta proposta a la nostra pàgina web) ha quedat pendent damunt la taula després que el govern hagi proposat una modificació en el redactat de la seva part resolutòria.

En un altre moment del Ple, el nostre grup ha recordat al govern que des del passat 15 de setembre aquelles persones que hi tinguin dret ja poden sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania. Tal i com ha apuntat el nostre regidor val la pena no perdre ni un minut en sol·licitar-la, ja que que si es fa abans del 15 de novembre el seu reconeixement tindrà caràcter retroactiu i es podrà percebre la prestació econòmica des del dia d’entrada en vigor de la llei. Per això ha preguntat si el govern tenia la intenció de posar en marxa d’una campanya de difusió des del propi Ajuntament.

Finalment dir que el projecte d’obres de l’entorn de la Platja del Racó i el Passeig Rius i Calvet ha tornat a tenir el seu moment en el Ple, concretament quan la CUP ha demanat la realització al respecte de d’una consulta popular, petició a la qual s’ha afegit el nostre regidor reiterant que un projecte d’aquesta envergadura i rellevància es mereix un procés participatiu molt més ampli del que està tenint.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »