Dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Proposta de reubicació, ampliació i canvi de model dels aparcaments per a bicicletes.

El nostre grup portarà al ple municipal d’aquest dijous una proposta per millorar els aparcaments per a bicicletes. Es tracta de buscar una millor distribució i repartiment dels aparcabicis que hi ha en el nostre espai urbà, i alhora incrementar-ne el nombre allà on sigui necessari. La moció tambe proposa substituir el model actual existent, per un altre conegut com a U-invertida. Aquest nou aparcabicis és més alt, més ample i permet que el quadre de la bicicleta quede completament recolzat sobre l’aparcabicis, evitant d’aquesta manera que pateixin els radis de les rodes. A més permet lligar dues bicicletes (una per cada costat) i fer-ho amb una major seguretat, ja que permet cadenar la bicicleta amb dos punts d’ancoratge. Es tracta del model més acceptat i recomanat actualment, tant per la seva comoditat com pel seu nivell de seguretat davant possibles robatoris.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »