L’Ajuntament vol recuperar la gestió de l’espai públic en mans de l’Eden Roc

L’Ajuntament vol recuperar la gestió de l’espai públic en mans de l’Eden Roc

Així es desprèn de la moció presentada pel nostre grup i aprovada majoritàriament.

El govern de la ciutat iniciarà els tràmits adients per recuperar la gestió directa de la zona marítimo terrestre de domini públic que avui té en concessió l’establiment hoteler Eden Roc. La concessió abasta part del camí de ronda PR-C101 que puja fins a l’ermita de Sant Elm. La Llei de Costes de l’any 1988 donava a totes les concessions realitzades abans de la seva aprovació, com seria el cas ja que la mateixa és de l’any 1958, un termini de 30 anys per continuar amb el règim de concessió. Aquest termini finalitza l’any vinent i, malgrat que l’hotel torni a demanar la concessió, el govern de la ciutat iniciarà igualment els tràmits amb Costes per recuperar-ne la gestió.

L’any 2015 Guíxols des del Carrer – Entesa (GdC) ja va denunciar un seguit d’irregularitats comeses en aquest espai de domini públic. Molt abans el grup municipal d’ICV ja portava també anys denunciant les irregularitats que l’Hotel Eden Roc, en qualitat d’empresa concessionària, feia en aquest espai de domini públic:

-Moviment de terres, formació i recrescut de murs i formació de paviment de formigó en el camí de ronda, sense permís ni llicència municipal d’obres.

-Abocament de sorra en una part del camí per a la formació d’una platja artificial, contradient les disposicions municipals.

-Instal·lació d’un cadenat en terrenys de domini públic dificultant l’accés públic i els usos relacionats amb la utilització del mar.

-Alteració de la realitat física de la zona amb la instal·lació d’una caldera de biomassa, sense permís ni llicència municipal.

-Utilització inapropiada de contenidors d’escombraries en l’espai públic.

Totes aquestes actuacions, i altres contràries a la protecció del litoral i dels espais públics, ja van comportar que l’any 2014 l’Associació de Naturalistes de Girona denunciés l’Hotel Eden Roc.

GdC es felicita per l’èxit de la proposta i recorda que tots els espais públics s’han de convertir en llocs de trobada sense restriccions de pas o d’ús, de tal manera que l’espai públic esdevingui un veritable lloc comú on les persones puguin desenvolupar el seu dret a al ciutat.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »