→ 25 de juliol de 2017. Cometaris al Ple Municipal. Nota del Grup.

GdC demana compromís ferm al govern per a la recuperació de l'espai de platja, aigua, embarcador i camí que actualment ocupa la concessió de Turispania i que finalitza el 2018.

En el Ple d’avui el nostre grup ha tornar a situar en el debat polític l’ús públic de la totalitat de la platja de Can Rius i ha recordat al govern que ara fa un any es va comprometre a iniciar els tràmits perquè fossin retirats tots els rètols prohibitius que hi ha a la zona. Al respecte, el regidor delegat de territori ha respost que els actuals rètols no són els que hi havien la temporada anterior i que aquets vénen avalats per la Generalitat. El nostre regidor, Jordi Lloveras, ,ha instat al govern local perquè deixi clara la seva postura de treballar per recuperar la concessió que sobre la zona té actualment Turispania i que finalitza el setembre de 2018. Una concessió que afecta a la zona de la platja, aigua, embarcador i el camí que puja cap al mirador de les Remendadores. El govern ha reiterat la seva voluntat de recuperar aquest espai, però de moment, i segons ha declarat el regidor, la Generalitat encara no els ha demanat el parer o cap informe al respecte.

El nostre regidor també ha plantejat, en relació al futur Museu de pintura catalana Carmen Thyssen, la conveniència d’encarregar la redacció d’un estudi previ on es valori el marc d’oportunitats en el seu conjunt  (cultural, social i econòmic) i on es determini l’àrea econòmica de referència. L’estudi hauria de servir també per fer una projecció sobre la despesa dels visitants imputable al consum cultural, calcular el volum d’activitat econòmica i de valor afegit que pugui generar i, finalment, fer una estimació sobre l’amortització del projecte al llarg dels 20 anys. Un estudi d’impacte que el govern ha assegurat que tirarà endavant.

En l’apartat de mocions se’n ha aprovat fins a quatre, totes per consens. Una del nostre Grup que versava sobre les necessitats educatives específiques i la necessitat d’obrir un nou procés de diàleg entre els diferents agents que intervenen (Ensenyament, administracions, associacions de pares i mares i  organitzacions sindicals) per obrir un nou marc de negociació sobre un sistema educatiu que verdaderament sigui inclusiu. Una altra, aquesta presentada conjuntament per la CUP i nosaltres,  per reconèixer la feina que de manera desinteressada porta anys fent en el conjunt del territori empordanès la plataforma Salvem l’Empordà. Finalment, s’han aprovat dues més del govern: una de suport al Correllengua 2017 i l’altra de suport a la candidatura de la sardana com a patrimoni cultural inmaterial de la humanitat de la Unesco. L’única moció que no ha prosperat ha estat una de CiU que demanava es mantingués oberta la col·leció exposada en el Museu de la Ciutat sobre el Metge Rural, així com l’exposició “Curar-se en salut”.  Segons el portaveu del govern l’exposició “Curar-se en Salut”, com a exposició temporal, ja ha complert amb la seva comesa. No obstant, el govern s’ha compromès a mantenir activa la part de la col·lecció del Metge i la Salut Rural una vegada l’antic Hospital estigui adequat. La moció, que ha tingut els vots favorables de CiU, GdC, MES i CUP, no ha trobat suport en el govern que la desestimat en bloc.

El Ple ha aprovat també el DUPROCIM. Un document d’obligada tramitació que reuneix els Plans del municipi per al risc d’incendis forestals, inundacions, nevades, fenòmens sísmics i contaminació marina derivada d’un accident. En aquest punt, el govern ha recollit la nostra proposta perquè s’incorpori al document els riscos derivats de les onades de calor.

També s’ha aprovat per unanimitat la proposta del govern d’ampliació de la delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió , recaptació i inspecció de tributs, en aquest cas, i més concretament, sobre expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de residus, sorolls i d’ocupació de domini públic; així com els expedients referents a l’augment retributiu de l’1% amb efectes de l’1 de gener d’enguany pel personal de l’Ajuntament, Escola de Música i Emissora Municipal.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »