→ 20 de juliol de 2017. Comissions Informatives. Nota del regidor

GdC preguntarà sobre l’acord de cessió de la col·lecció de pintura catalana Thyssen i sobre l’estat de la concessió privada de l'espai públic de Can Rius

Avui ens hem tornat a reunir les diferents comissions informatives per dictaminar sobre aquells temes que aniran al Ple de la setmana vinent que, de manera excepcional, es farà dimarts en lloc de dijous. El nostre Grup, i a banda de preguntar sobre l’acord de cessió de la col·lecció de pintura catalana de la baronessa Thyssen i sobre l’estat de la concessió privada dels apartaments Club de Mar i la recuperació de l’espai públic de la platja i l’embarcador de Can Rius, portarà al Ple dues mocions. La primera d’elles, presentada conjuntament amb la CUP, proposa que l’Ajuntament, en reconeixement de la tasca feta per la plataforma Salvem L’Empordà, concreti l’organització a la ciutat d’una xerrada “Accions directes en defensa del territori”. L’altra moció nostra fa referència a les mancances del Decret sobre les necessitats educatives especials (NEE) que recentment ha aprovat la Generalitat, i que no garanteix ni la substitució de tot el personal, tant docent com de suport educatiu, d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, ni tampoc garanteix que el nombre d’hores d’atenció a les escoles públiques siguin les que es requereixen per atendre correctament cada necessitat educativa especial. La CUP també presentarà una moció de suport al poble rifeny amb lluita constant amb el regne de Marroc per la defensa dels seus drets i la seva dignitat com a poble (cal esmentar que a la nostra ciutat hi viu una nombrosa comunitat rifenya). Per la seva part, el grup de CiU portarà a Ple una moció per la continuïtat de l’Espai del Metge Rural en el Museu de la Ciutat i la recuperació de l’exposició Curar-se en Salut. Altres mocions que passaran pel Ple seran una de suport al Correllengua 2017, una altra de suport a la candidatura de la sardana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco. També passarà pel Ple una proposta del govern d’ampliació de la delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió , recaptació i inspecció de tributs, en aquest cas, i més concretament, sobre expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de residus, sorolls i d’ocupació de domini públic; així com els expedients referents a l’augment retributiu de l’1% amb efectes de l’1 de gener d’enguany pel personal de l’Ajuntament, Escola de Música i Emissora Municipal.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »