Sant Feliu de Guíxols s’adhereix a l’estratègia Residu Zero

Sant Feliu de Guíxols s’adhereix a l’estratègia Residu Zero

L’objectiu és, a partir de propostes i accions concretes, reduir progressivament la generació de residus fins assolir uns estàndards eficients.

L’estrategia Residu Zero és un pensament que treballa la prevenció i la reducció dels residus en favor del bé comú i la sostenibilitat del planeta. El seu objectiu és que tot residu pugui ser transformat en matèria primera i que s’eliminin tots aquells que la seva gestió provoca emissions de CO2, o bé, aquells que no es puguin reutilitzar. Es tracta, evidenment, d’un objectiu a llarg termini, però ahora és també un missatge actual i una eina de comunicació que es planteja a partir d’una xarxa integrada per quatre actors que intervenen i interactuen entre ells: Empreses, Universitats, Entitats i Municipis.

Ara, i en el nostre paper de municipi adherit, ens correspondrà promoure accions, totes elles validades per l’Agència de Residus de Catalunya, que serveixin per prevenir la generació de residus i per reduir el consum d’aquells productes que no generin residus que siguin reciclables, reutilitzables o fàcilment assimilats pel medi ambient. També ens tocarà assolir uns millors percentatges de recollida selectiva -haurem de veure com es desenvoluparà al respecte de la recollida selectiva el nou plec de condicions del contracte d’escombraries-. En la seva part de consumidor, l’Ajuntament, en totes les seves dependències i serveis, haurà d’adoptar mesures de prevenció en la generació de residus i de compra verda (és a dir, adquirir béns i serveis a través de sistemes de contractació i licitació que no només tinguin en compte criteris econòmics i tècnics, sinó també ambientals).

GdC es felicita per l’èxit de la moció i recorda que tenir una ciutat responsable i sostenible amb el medi ambient és una responsabilitat de tots i totes, i alhora, una línia estratègica de futur per a la ciutat i la seva gent.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »