→29 de juny de 2017. Comentaris al Ple Municipal. Nota del Grup

GdC s’absté perquè considera que la mesura respon més a deficiències estructurals del propi servei, que no pas a qüestions conjunturals de la temporada.

El govern ha tirat endavant la proposta de destinar una partida extra de 43.297 euros per reforçar la neteja viària i la recollida de residus durant els mesos d’estiu. El nostre regidor, Jordi Lloveras, i malgrat entendre el sentit de la proposta, ha defensat que aquesta obeix més a la mala gestió que actualment té la ciutat en la recollida selectiva, per sota dels estàndards de qualitat requerits, que no pas a la temporalitat en l’augment de la població.En aquest sentit, també ha apuntat que la recollida comercial és excessivament tova i que no allibera els contenidors públics dels residus que es generen en establiments comercials, A més, ha criticat la poca transparència del govern sobre l’estudi del nou plec de condicions del contracte d’escombraries, que s’està treballant des de fa un any. Lloveras també s’ha referit al problema de la platja gran, argumentant que la ciutat té una badia que per si mateixa és impressionant, però que la naturalesa dels seus corrents marins fa que es necessitin altres pautes i freqüències de neteja que les actuals per eliminar els residus flotants. També ha lamentat que les platjes del municipi continuin sense tenir papereres en totes les seves fraccions. Finalment s’ha referit a la falta de conscienciació d’una part molt important de la ciutadania, i ha proposat que els agents cívics contractats per l’Ajuntament es dediquin també a informar sobre la recollida selectiva i l’ús correcte dels contenidors.

El Ple també ha aprovat, amb el vot a favor del govern, les abstencions de CiU, GdC i CUP i el vot en contra de MES, una modificació del text en relació al canvi puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) en l’apartat de normes urbanístiques relatives a la densitat d’habitatges en la seva edificació. D’aquesta manera, caldrà acotar a la normativa vigent la divisió en propietat horizontal dels edificis existents on hi hagi un nombre d’habitatges que superin les condicions de densitat que estableix el POUM, als habitatges legalment implantats abans de l’aprovació inicial del POUM vigent que data de 2006.

També, i d’acord amb l’informe que ha enviat l’Autoritat Catalana de la Competència, s’ha desestimat el recurs presentat per la Funeraria Juanals contra la resolució de la moció aprovada el passat mes de febrer on s’insta a l’empresa prestatària dels serveis funeraris que publiciti en la seva pàgina web tota la informació actualitzada i entenedora sobre preus i serveis. Recordem que aquesta va ser una moció presentada pel nostre grup.

Destacar, finalment, que el Ple ha aprovat l’adhesió del nostre municipi a l’Estratègia Catalana Residu Zero http://guixolsdesdelcarrer.cat/sant-feliu-de-guixols-sadhereix-a-lestrategia-residu-zero.html

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »