→25 de Maig de 2017. Cometaris al Ple Municipal. Nota del Grup.

Avui s'ha fet el primer pas perquè el nom d’Antoni Vidal (un dels grans esclavistes catalans del segle XIX) es deslligui del de La Rambla.

En primer lloc remarcar que la nostra moció perquè s’iniciï un procés deliberatiu per canviar, o reformular, el nom de la Rambla Vidal s’ha aprovat amb els vots a favor de TSF, ERC, PSC i GdC i les abstencions de CiU i MES. La regidora de la CUP, grup municipal que s’ha adherit a la moció, ha excusat la seva assistència al Ple. A partir d’avui, doncs, s’haurà de crear un grup de treball que estudiï les propostes de canvi de denominacions de les vies urbanes i d’altres espais públics de la ciutat. Aquest és el primer pas perquè el nom d’Antoni Vidal (un dels grans esclavistes catalans del segle XIX) es deslligui del de La Rambla.

La segona de les mocions que presentava el nostre regidor feia referència a demanar una revisió per al control de les factures de subministrament elèctric d’edificis municipals i enllumenat públic pagades per l’Ajuntament d’acord amb les tarifes 3.0 i 3.1 (aquelles que tenen a veure amb contractacions de potència de més de 15 kilovats, és a dir, amb comptadors d’edificis públics, locals comercials, petites empreses i l’enllumenat públic). La moció es basa en els expedients que ha aixecat la Direcció General d’Energia de la Generalitat a algunes comercialitzadores elèctriques per facturar sempre el 100% de la potència contratada quan, i d’acord amb la normativa vigent, si la consumida no arriba al 85% de la contractada, les empreses només poden facturar pel que realment s’ha consumit, és a dir, que en cas contrari s’estarien realitzant uns cobraments indeguts que s’haurian de retornar. La moció també demanava que s’informés al respecte als establiments, locals comercials i petites empreses de la ciutat que es poden veure també afectades. La moció s’ha aprovart per unanimitat.

En el Ple també s’ha aprovat l’aternament de la finca municipal ubicada en el carrer Jacint de Pau 30, l’adhesio del municipi al CILMA (Centre d’Iniciatives Locals en Medi Ambient de la Diputació) i el nomenament del regidor de medi ambient com a representant local i, finalment, s’ha aprovat el Pla Local de Joventut de Sant Feliu de Guíxols 2017-2020.  Aquest Ple ha servit també perquè el Síndic Municipal de Greuges, Josep Rius, presentés la Memòria d’activitats corresponents a l’any 2016.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »