Ja és definitiu, el Thyssen no anirà a Can Serra

Ja és definitiu, el Thyssen no anirà a Can Serra

La nostra formació continua demanant que s'obri un debat ampli i rigorós sobre on ubicar el Thyssen. Un debat on hi haurien de participar persones de la ciutat enteses pels seus coneixements tècnics, artístics o culturals.

Un dels plats forts de l’últim Ple Municipal va ser la resolució, per mutu acord entre les parts, del conveni urbanístic de permuta que afectava a la nau industrial de Can Serra ubicada just al costat del Monestir. Segons aquest conveni, la nau hauria pogut passar a ser de titularitat pública a canvi de set parcel·les municipals que haurien passat a mans privades. Al final no hi haurà permuta i per tant tot quedarà com el 2010, any en què es va formalitzar. En aquest punt el regidor de la nostra formació, Jordi Lloveras, ha situat aquells elements que el Grup considera importants. En primer lloc, sobre l’alliberació de la nau industrial, ha defensat que la prolongació de la zona artística i cultural de la ciutat té un dels seus espais naturals de desenvolupament en aquesta nau i, per tant, ha convidat a les parts a continuar mantenint un diàleg obert per no perdre del tot la possibilitat d’arribar a futurs acords, en aquest sentit, ha manifestat la preocupació per la possible edificabilitat que se li pugui donar a la nau. Sobre el Museu Thyssen, una vegada descartat del tot amb aquesta resolució que vagi mai a Can Serra, el nostre grup ha tornat a posar damunt la taula que no es descarti l’opció d’ubicar-ho a l’antic Hospital. Aquesta proposta el regidor l’ha argumentat a partir de tres eixos: un primer patrimonial, on ha dit que, i a diferència del Monestir o del Museu de la Ciutat, el Museu Thyssen no serà mai patrimoni de la ciutat i la seva viabilitat acabarà sempre depenent de terceres persones alienes al municipi, i a més, ha defensat que semblaria lògic que la preservació i conservació de l’entorn patrimonial del Monestir estigués més vinculat a l’espai actual que no pas a nous annexos per inquibir-hi el Thyssen, més encara, quan no sabem quans anys durarà. Hi ha un altre argument, que és el de la difusió i expansió de l’oferta cultural i artística de la ciutat, que el nostre regidor ha situat aprofitant les obres de rehabilitació que ja s’estan fent a l’antic Hospital. En aquest aspecte, ha argumentat que aquelles persones que arribin a la ciutat per efecte de la crida del Museu Thyssen tindran més recorregut si no es concentra tota l’oferta en un mateix punt: Thyssen, Monestir i Jardins de Can Blasco; és a dir, que portant el Museu Thyssen a l’antic Hospital estem promocionant el Museu de la Ciutat al mateix tremps que convidem als visitants que es desplacin d’un lloc a l’altre. I per acabar ha fet esment a un tercer eix, d’índole més sentimental, per voler aplegar en un mateix espai interrelacionat allà on neix la ciutat (el Monestir) amb la seva trajectòria històrica (el Museu). En tot cas, i això ha quedat molt clar, Guíxols des del Carrer continua demanant que el govern obri un debat ampli i rigorós sobre on ubicar el Thyssen, un debat on entenem que hi haurien de participar persones de la ciutat enteses en la matèria, bé pels seus coneixements tècnics, artístics o culturals. Finalment, i sobre l’alliberació de les set parcel·les municipals, el nostre regidor ha mostrat la seva satisfacció per la recuperació pública de tots aquests espais urbanístics que el bé comú recupera per a la seva gestió i ha posat èmfasi en la parcel·la ubicada a la zona alta de la ciutat, sent un espai idoni per a la construcció d’habitatge de titularitat pública. La resolució del conveni s’ha aprovat amb els vots favorables de TSF, ERC, PSC, GdC i CUP, l’abstenció de CiU i el vot en contra de MES.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »