→20 d’abril de 2017. Comissions Informatives

El Ple decidirà sobre el conveni urbanístic de permuta, signat l’any 2010, i que tenia com a principal objectiu portar el futur Museu Thyssen a Can Serra.

Avui s’han reunit les respectives Comissions Informatives i la Junta de Portaveus per dictaminar sobre aquelles qüestions que s’hauran de debatre en el Ple municipal de dijous vinent. En aquest sentit, apuntar que el nostre Grup ha presentat la moció “a favor d’unes comarques gironines desmilitaritzades”. Cal recordar que les nostres comarques són un punt freqüent de trobada de maniobres militars, i que molt sovint aquestes es realitzen fora dels espais estrictament militars. Catalunya sempre ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per a la seva afirmació nacional i mostrant sempre respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i identitats. Aquests elements formen part de la cultura de la pau, una cultura que s’ha d’entendre a partir de la solució dels conflictes per la via de la pau i del progressiu desarmament i desmilitarització de la nostra societat. També s’ha dictaminat la resolució per mutu acord del conveni urbanístic de permuta signat l’any 2010 i que tenia com a principal objectiu portar el futur Museu Thyssen a la finca de Can Serra, al costat del Monestir. En un proper post farem ressò de la nostra opinió com a grup al respecte. També es portarà al Ple l’actualització de l’inventari municipal de béns de l’Ajuntament d’acord amb la normativa vigent, així com l’aixecament de discrepàncies i aprovació de les factures endarrerides amb Mugades SL per a la reparació d’incidències a la xarxa de clavegueram. Finalment, comentar que s’ha informat que durant el transcurs de la propera exposició Guíxols Flors, programada pel dies 6 i 7 de maig, està prevista la inauguració dels nous jardins públics ubicats a l’entorn del monestir, a la finca coneguda com a Can Blasco.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »