→22 de febrer de 2017. Comentaris al Ple. Nota del Grup

Aprovat, per unanimitat, l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de la ciutat i la cooperativa Som Energia

És important remarcar que el Ple d’avui ha aprovat, per unanimitat, la nostra proposta de conveni de col·laboració entre la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i la cooperativa Som Energia. L’objecte d’aquest conveni, com bé ha explicat el nostre regidor, és establir una relació de col·laboració activa entre les dues parts, amb la finalitat de treballar conjuntament per un nou model energètic, més sostenible i més local, i també, per trobar millors eines que permetin un avanç en el desenvolupament de la Llei 24/15 per afrontar la pobresa energètica. A partir de l’acord, l’Ajuntament de la ciutat es farà soci de la cooperativa, estudiarà la possibilitat de contractar amb la cooperativa punts municipals de subministrament elèctric i es realitzarà a la ciutat una jornada pública de difusió per explicar que és la cooperativa Som Energia, com s’organitza i quin treball fa. L’acord obre també la possibilitat d’incorporar noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts, fent especial menció a les que estiguin relacionades amb la pobresa energètica.

Per altra banda una altra moció nostra, aquesta per demanar un millor accés a l’informació dels serveis funeraris que es presten a la ciutat ha estat també aprovada per unanimitat. D’aquesta manera, l’Ajuntament demanarà a l’empresa prestatària dels serveis funeraris una relació completa, entenedora i actualitzada sobre prestacions i preus, i aquesta estarà a l’abast de les persones que sol·licitin informació en les dependències municipals. Igualment, s’instarà a l’empresa prestatària que publiciti en la seva pàgina web aquesta mateixa informació que el propi Ajuntament incorporarà en la seva pàgina.

En el Ple d’avui, la ciutat s’ha adherit a tres acords d’àmbit supramunicipal: “Per a una societat digital a Catalunya”, “Xarxa de Municipis LGTBI” i “Pacte Nacional pel Referèndum”. En els tres casos s’ha fet per consens de totes les forces polítiques. Properament, transcriurem la intervenció del nostre regidor en relació a la postura exposada del Grup al voltant de la celebració d’un referèndum a Catalunya.

També ha prosperat una moció presentada pel govern contra la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la costa catalana, després que el govern de l’estat ha anunciat la sol·licitud perpart d’una empresa per fer prospeccions d’hidrocarburs al llarg de la costa catalana, també la Costa Brava, posant en perill la salut dels hàbitats, l’economia pesquera i la fauna de la zona. Cal dir que el nostre Grup ja havia registrat en aquest sentit una pregunta al respecte. Finalment, i en l’apartat de precs i preguntes, el nostre regidor s’ha interessat per l’estat de la vorera del carrer Santa Teresa a l’alçada del col·lei L’Estació, pels resultats de les últimes analítiques fetes a l’aigua de les fonts públiques del municipi i, per última, ha demanat informació sobre els criteris que es segueixen a la nostra ciutat quan es detecta un cas d’assetjament escolar o bullying.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »