→19 de gener de 2017. Comissions Informatives.

GdC i CUP han presentat una moció conjunta per instar al Govern espanyol que estableixi un procediment ràpid, universal, col·lectiu i eficaç en el tema del frau de les clàusules sòl.

Avui s’han reunit les respectives Comissions Informatives per dictaminar sobre aquelles qüestions que s’hauran de debatre en el proper Ple.  En aquest sentit el nostre Grup, i com ja va anunciar temps enrere, ha presentat una proposició amb l’esperit d’oferir una major informació i protecció dels drets a les families i persones que afronten una mort. La proposició planteja que l’Ajuntament vetlli perquè estigui publicitada i a l’abast de la ciutadania tota la informació sobre els preus i les prestacions dels serveis funeraris que s’ofereixen a la nostra ciutat. De fet, i com ha recordat el regidor de la formació en el decurs de la reunió, aquest és un dret dels consumidors reconegut per normativa europea i que a partir d’un decret legislatiu de l’any 2010 es va incorporar a la normativa estatal sobre la prestació dels serveis funeraris.

Per altra banda,  GdC i la CUP han presentat una moció conjunta per instar al Govern espanyol que estableixi un procediment a seguir en el tema de les clàusules sòl que sigui un mecanisme ràpid, universal, col·lectiu i eficaç.

Entre altres temes s’ha debatut el Pla Normatiu 2017 (que haurà de recollir les iniciatives legals o reglamentàries que hagin de ser elevades a la seva aprovació pel Ple municipal durant aquest any). També s’ha presentat, per part del govern, la despesa de 103.390 euros corresponent a la part municipal del cost del servei de transport de viatgers per carretera a Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro i a la mobilitat escolar d’aquest any. I també es portarà al Ple l’aprovació, ara definitiva, de l’estudi de viabilitat previ a la contractació d’una concessió d’obra pública per a la construcció de l’aparcament a la zona de La Corxera. En un altre ordre de coses, s’ha informat al respecte de l’acord sobre l’adequació singular en el complement específic i complement de prolongació de jornada dels llocs de treball de la policia local. De la mateixa manera, s’ha informat que la setmana vinent començaran les obres del C/ Sta Magdalena. Finalment, el govern portarà a Ple dues modificacions de les ordenances fiscals. Una sobre l’impost de construccions i obres, amb la finalitat d’ampliar el termini de sol·licitud d’aplicació de les corresponents bonificacions per a la realització d’obres de rehabilitació d’edificis i façanes; i la segona, sobre les taxes pel servei de recollida, transport i tractament d’escombraries perquè, un cop sabut que en el 2017 es consoliden els valors cadastrals del 2016, els preus siguin els mateixos de l’any passat i es deixi sense efecte la modificació introduïda en el Ple de setembre passat preveient un possible augment.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »