Adjudicat, amb nota baixa, el contracte per a la prestació del servei del cementiri

Adjudicat, amb nota baixa, el contracte per a la prestació del servei del cementiri

En un altre punt del Ple, el govern diu que estudiarà una proposta de col·laboració amb la cooperativa Som Energia.

El Ple d’avui ha aprovat l’adjudicació definitiva del contracte per al servei de manteniment i conservació del cementiri Municipal per un període de quatre anys. Abans de la votació, i en l’única intervenció al respecte, el nostre regidor ha volgut constatar que la valoració que es va fer de l’informe tècnic sobre l’oferta presentada, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al plec de condicions, va ser de 6,5 punts sobre un total de 30 punts. Evidentment, i sense cap altra empresa en licitació, aquesta dada s’ha volgut passar per part de l’equip de govern com un mer tràmit sense més importància, quan en realitat, i a criteri del nostre Grup, el que demostra és que en temes organitzatius, de transparència i de propostes de millora l’empresa adjudicatària està molt lluny del que seria la mitjana òptima, i per tant, hi ha prou marge per a la millora d’aquest servei. A més, cal tenir present que a Sant Feliu de Guíxols l’empresa que té el servei del cementiri i la que presta els serveis funeraris és la mateixa, i que la normativa vigent obliga a aquestes empreses a facilitar a aquells municipis on presten el seus serveis una relació completa de preus i prestacions, perquè a continuació els ajuntaments puguin establir els mecanismes adients de difusió i publicitat que han de ser de domini públic. Lloveras ha recordat a l’equip de govern que això avui no es fa. L’adjudicació ha quedat aprovada amb els vots favorables del govern (TSF, ERC i PSC) i CiU i les abstencions de GdC i CUP.
Per altra banda, l’últim Ple de l’any s’ha tancat amb el compromís per part del govern d’estudiar la nostra proposta perquè l’Ajuntament es faci soci col·laborador públic de la cooperativa Som Energia i, d’aquesta manera, les dues entitats estableixin un conveni de col·laboració. És per això que finalment la moció d’avui s’ha ajornat fins el proper Ple en espera de concretar millor aquesta proposta de col·laboració.
L’altra de les mocions que el nostre regidor ha defensat avui, aquesta referent a la proposta d’elaborar un cens d’edificis que continguin amiant en les seves instal·lacions per poder avaluar el seu estat de degradació, no ha prosperat. El govern, tot i ser conscient de la problemàtica, ha al·legat que actualment no hi ha a la ciutat immobles públics amb ús que continguin aquest material i que, en el cas d’obres i edificacions privades, se segueixen en tot moment les normes i els protocols establerts al respecte.
L’única de les mocions que ha prosperat avui ha estat una de CiU perquè a les entrades de la ciutat es posi alguna mena de rètol o cartell que visualitzi que Sant Feliu de Guíxols és una ciutat adherida a l’Associació de Municipis per la Independència. La moció ha tingut els vots favorables de CiU, TSF, ERC, GdC i CUP i els vots en contra del PSC.
Finalment, i en l’aprovació definitica de les Ordenances Fiscals, el nostre Grup ha mantingut el vot contrari que ja va expresar en l’aprovació inicial. Per a Guíxols des del Carrer és evident que hi havia marge encara per augmentar la pressió fiscal sobre els valors cadastrals més alts, de la mateixa manera que era possible aplicar bonificacions en l’IBI de tots aquells propietaris de vivendes que decideixin cedir-les a lloguer social. A més, i com bé ha argumentat el nostre regidor, el govern no ha considerat cap opció per, a través de les pròpies Ordenances Fiscals, aplicar incentius per fomentar l’ocupació, ni tampoc, fomentar la protecció al medi ambient a través d’aplicar bonificacions en relació als vehicles de tracció mecànica que compleixen la normativa europea Euro6.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »