GdC lamenta que el govern faci demagògia amb el pressupost

GdC lamenta que el govern faci demagògia amb el pressupost

El que es destina a serveis socials és un 7% del total de les operacions corrents, i no el 21% del pressupost com diu el gràfic.

No és cert, tal i com es publicita en el butlleti #Guíxols del mes de desembre a través d’un gràfic, que el Pressupost per a l’any vinent destini el 21% a partides socials. Les partides econòmiques destinades a benestar social i a l’atenció a les persones desglossades en el pressupost pugen, en total, 1.479.508 euros. Concretament es troben en el Capítol I de Despeses de Personal per un import de 611.526€ destinats als administratius i tècnics dels serveis socials; en el Capítol II de Bens corrents i Serveis 362.862€ , que corresponen als ajuts directes a persones en situacions econòmiques extremes i, finalment, en el Capítol IV de Transferències 505.120€ per a entitats que fan tasques socials.  En total, doncs, 1.479.508€ que representen aproximadament un 7% del total de les operacions corrents que  ascendeixen a  22.011.013€, descomptades les despeses financeres. És a dir, que a partides socials i d’atenció a les persones s’hi dediquen tres vegades menys del 21% difós pel govern a través del seu butlletí #Guíxols.

Guíxols des del Carrer-Entesa, que en el seu moment va donar suport a la publicació del butlletí municipal #Guíxols com a una eina de difusió informativa adreçada en especial  a aquelles persones que avui encara es situen a fora d’internet, li  vol recordar ara al govern que una de les diferències fonamentals entre un butlletí informatiu i un pamflet publicitari rau en la veracitat del seu contingut, que hauria d’estar allunyat d’objectius propagandístics. Tergiversant la veritat només s’aconsegueix maquillar la realitat i confondre a la ciutadania, però no solucionar els problemes reals de la gent.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »