Per què el nostre Grup es va posicionar a favor?

Per què el nostre Grup es va posicionar a favor?

El cost de l'obra, tant econòmic com ambiental, i l'organització del trànsit rodat en la zona centre, són els principals motius pels quals el nostre grup aposta per construir a La Corxera en lloc del Passeig dels Guíxols.

El problema de l’aparcament a la zona centre de la ciutat en èpoques puntuals no és un problema nou, fa anys que s’arrosega i, per tant, cal actuar-hi.  En tot cas, la seva solució passarà per la construcció de noves places a la  zona centre, és a dir, que tant vàlid és per solucionar el problema la construcció d’un aparcament a la zona del Passeig dels Guíxols com a La Corxera.

I per què el nostre Grup es posiciona contrari a la construcció en el Passeig? Primer, per qüestions de sentiment vers un espai emblemàtic de la ciutat i perquè el volem preservar i millorar, i entenem que això és més fàcil fer-ho sense la gran construcció d’un aparcament soterrat. Segon, perquè es fa gran respecte foradar en un terreny tant proper a la zona marítim terrestre, per més estudis geotècnics que es puguin realitzar. Aquí caldria recordar que també hi havien estudis favorables quan es va construir l’aparcament de la Plaça del Mercat, i tots sabem dels problemes d’aigua que van tenir llavors i que, malauradament, continuen tenint ara, o també, dels més recents problemes en la construcció de l’aparcament soterrat en el nou hotel de la Rambla del Portalet, que al final, i per més estudis geotècnics que es fessin, ha resultat que el subsòl que s’han trobat no era ben bé el que es pensaven i això ha incrementat considerablement el cost de l’obra. Tampoc podem passar per alt un informe de l’Universitat Politècnica de Catalunya que, avalat per la Generalitat, no alarma a ningú però recomana alhora de fer construccions a prop de mar tenir en compte la previsió del canvi climàtic que farà que d’aquí a l’any 2050 el nivell del mar hagi pujat entre 40 i 80 centímetres. Sobre això últim hi ha qui banalitza i en fa broma, nosaltres no.

També perquè hem de tenir present que el principal flux de vehicles que arriben a la nostra ciutat ho fan, principalment, a través de la Ronda de Ponent que acaba a La Corxera. Aquest és un altre argument que es fa dir que l’opció de La Corxera és més avantatjosa avui per a la ciutat. Posar l’aparcament principal en el Passeig dels Guíxols significaria un augment molt considerable del trànsit de vehicles, en certs moments caòtic, circulant pel trajecte que va de la Plaça Monestir, Juli Garreta i Passeig del Mar. Això no vol dir que no siguem conscients que en una segona fase també caldrà activar una major oferta d’aparcament a l’altra banda, a la zona de llevant, bé sigui a través de la posada en marxa del projecte urbanístic de Cala Sants, o foradant la Plaça Miquel Murla, o resituant l’aparcament de les antigues pistes de tennis. Però aquesta actuació ha d’estar en un segon ordre de prioritat, atès que avui l’entrada principal de vehicles es dóna per la banda de la ronda de ponent que finalitza a La Corxera.

Pel nostre Grup, la construcció del nou aparcament a La Corxera ha de significar que la ciutat recuperi aquell espai del Passeig del Mar que fa anys va perdre en favor dels cotxes. Amb la construcció del nou aparcament la ciutat guanyarà, en l’àmbit d’influència que va de la Rambla Portalet fins a l’Avinguda Juli Garreta, 438 noves places (les 598 que es volen construir menys les 150 que ja hi són actualment). El nostre Grup té el compromís de l’equip de govern de mantenir com aparcament gratuït la zona de darrera l’estació d’autobusos i l’aparcament de la carretera de Tossa.

Treure els aparcaments que hi ha damunt el Passeig del Mar i l’Avinguda Juli Garreta vol dir perdre 141 places; és a dir, que tot i així, el guany de la ciutat seria de 297 places netes en relació al que tenim ara. Però és que a més, i si aquest número resulta insuficient, el govern té l’opció d’ampliar la nova construcció amb 121 places més (aquest seria l’aforament màxim previst) amb la qual cosa el resultat final seria, recuperant el Passeig del Mar, de 418 places per damunt del que tenin ara. És a dir, i resumint, que retirar els aparcaments del Passeig del Mar i l’Avinguda Juli Garreta (aquesta avinguda hauria de disposar de voreres amples i convertir-se en la gran entrada peatonal al Passeig, mentre que el C/ Hospital, arreglat i sense cap circulació de vehicles, seria la porta d’entrada a la Rambla Vidal) voldria dir que mentre per un costat la ciutat continuaria guanyant aparcament (tindria, segons l’opció escollida de construcció a la Corxera, 297 o 418 places més) per altra banda la ciutadania, les persones,  també guanyaríem espai, amplitud i en definitiva qualitat de vida amb la recuperació d’un espai tan emblematic com és el Passeig del Mar. En tot cas i per acabar, aclarir que de moment el Govern ja ha manifestat que pensa mantenir totes les places actuals de zona blava que hi ha en el Passeig (altra cosa seria l’Avinguda Juli Garreta).

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »