Bona acollida de la proposta de tarifació social

Bona acollida de la proposta de tarifació social

Diumenge molts veïns i veïnes van signar per donar el seu suport a aquesta iniciativa que, per segon any consecutiu, portarem a debat en el Ple municipal  

La tarifació social té en compte criteris de renda i càrregues familiars a l’hora d’aplicar la corresponent reducció sobre el preu públic de partida (aquell preu sense cap bonificació o reducció que hauran d’assumir les rendes més altes). D’aquesta manera s’aconsegueix que la universalitat i l’equitat en els serveis públics municipals (escoles bressol, escola de música, casals d’estiu, piscina municipal, escoles de formació esportiva, serveis d’atenció domiciliària, servei d’abastament d’aigua, transport públic…) quedi garantida i ningú es quedi fora. Aquest és el sentit de la tarifació social, que tothom contribueixi al sosteniment de les despeses públiques però que ho faci d’acord amb la seva capacitat econòmica.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »