→ 22 de setembre de 2016. Comissions Informatives. Nota del Regidor

GdC insisteix en què la renovació de la concessió al Club de Mar (l'any 2018) s'ha de limitar només a l'edificació, deixant lliure tota la zona de la platja, l'aigua i l'embarcador.

Avui s’han reunit les respectives comissions per informar dels assumptes que hauran de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal de la setmana vinent. En la Comissió Informativa d’Economia i Organització, l’equip de govern ha presentat una proposta per a l’any vinent de modificació de les ordenances de tarifes per l’estacionament en zona blava. Pel que sembla, s’ha detectat un número alt de denúncies derivades d’usuaris que exhaureixen el temps previst d’estacionament i també dels que aparquen sense treure el tiquet preceptiu. Fins ara, la tarifa d’anul·lació de denúncia per temps exhaurit estava prevista en 4 euros i la tarifa per anul·lació de denúncia per no treure tiquet era de 6 euros, amb la qual cosa resultava més costós estacionar tot el dia pagant l’import corresponent (prop de 7’50 €) que no pas aparcar tot el dia pagant un tiquet pel mínim (0’40 €) i després abonar l’import de l’anul·lació per temps exhaurit (4 €), o bé,  directament no treure tiquet i després abonar l’import de l’anul·lació de la denúncia (6 €). Les noves tarifes que es proposen són: 4 € per anul·lació de denúncia per temps exhaurit (màxim una hora), 8 € per anul·lació de denúncia per temps exhaurit de més d’una hora i 12 € per anul·lació de denúncia per no treure tiquet.

En l’apartat de les mocions el nostre grup ha anunciat que presentarà una proposició per a la realització d’una campanya informativa sobre la importància de no llençar al vàter les tovalloletes per a l’higiene personal. També ha recuperat (van quedar pendents en l’últim Ple) una moció i una proposició referides als nous comptadors de llum. Per la seva banda la CUP ha presentat una moció de suport a les 27 persones encausades arran del cas de l’Universitat Autònoma de Barcelona el maig de 2013. El grup de CiU ha presentat una moció de suport al Correllengua 2016, mentre que l’equip de govern ha presentat una altra perquè s’elimini tota la simbologia franquista que encara queda a la nostra ciutat.

Altres temes que s’han tractat a les diferents comissions han estat la aprovació definitiva de la modificació del sector Bujonis nord i accesos, i l’obertura del procés de participació ciutadana per exposar la proposta d’homogeneitzar la zona Rius i Calvet d’acord amb la franja de protecció de la zona marítimo terrestre on està ubicada. En aquest entorn, la nostra formació ha tornat a insistir perquè la renovació de la concessió al Club de Mar (prevista per a l’any 2018) es limiti només a l’edificació i es deixi lliure tota la zona de la platja, l’aigua i l’embarcador.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »