“Obert a Tothom”

“Obert a Tothom”

L'alliberament de Can Rius, la revocació de la concessió de Sant Pol i la conservació de l'entorn de Port Salvi, són prioritats per a Guixols des del Carrer.

La plataforma Salvem Can Rius ha modificat els cartells prohibitius posant una engaxina de “Obert a Tothom” sobre el rètol de “Concessió Privada”. Això ho ha fet aquest migdia, durant la manifestació que s’ha convocat pet exigir l’ús públic de la platja de Can Rius. Després d’un llarg procés impulsat en el seu moment pel grup municipal d’ICV-EUiA, el 24 d’octubre de 2012 el Jutjat Contenciòs nº18 de Barcelona desestimava us recurs i obligava a Turispania (empresa que gestiona el Club de Mar) a enderrocar la porta tapiada a l’entrada nord de la platja, retirar tots els cartells que indiquen prohibició o limitació d’accés i eliminar la porta metàl·lica tancada que impedeix el pas per la zona sud. A més, posteriorment, una ordre de Costes de la Generalitat dictaminava que l’embarcador hauria de disposar d’amarres lliures per a ús públic. Avui, quatre anys després, la companyia Turispania ha complert només una part de la sentència. La plataforma Salvem Can Rius ha confirmat que continuarà amb les mobilitzacions fins que la platja no estigui alliberada del tot. Guixols des del Carrer li dóna suport, al mateix temps, que vincula aquesta reivindicació amb altres igualment importants del litoral com són a del mal ús que es fa de la concessió d’hamaques a la platja de Sant Pol o la conservació de l’entorn de Port Salvi.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »