→ 18 d’agost de 2016. Comissions Informatives. Nota del regidor.

La Generalitat ha aixecat acta per l'ocupació abusiva que fa de la sorra de la platja de Sant Pol l'empresa que lloga les hamaques i els para-sols.

Avui ens hem reunit les respectives comissions per informar dels assumptes que hauran de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal de la setmana vinent. En el nostre cas, hem anunciat que presentarem una moció i una proposició referides als nous comptadors, anomenats intel·ligents. La primera per instar al govern de l’Estat espanyol a una paralització preventiva de la instal∙lació dels nous comptadors telegestionables fins que siguin ateses les recomanacions del Parlament Europeu, també per instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el desplegament de la instal∙lació dels nous comptadors i, finalment, per instar a l’Ajuntament a recolzar la decisió dels veïns i veïnes que actualment vulguin expressar la seva negativa a la instal.lació dels nous  comptadors intel.ligents. La proposició que plantejarem va en aquest sentit, proposant que l’Ajuntament disposi, a través de l’OIAC, Centres Cívics i espais municipals adients, del model de comunicació (individual i/o col·lectiu) que els veïns i les veïnes que es volen negar a fer el canvi del comptador han d’enviar a la seva respectiva companyia elèctrica i també de fulls informatius al respecte.

S’ha presentat l’aprovació inicial de la modificació puntual de POUM a l’entorn del monestir. I també, s’ha donat compte de l’estat d’execució del pressupost informant d’una partida d’uns 500.000 euros que es destinaran a la segona part de les inversions sostenibles, aquelles  que no poden suposar un increment en la despesa corrent. En aquest sentit, s’ha informat que es destinaran a la segona fase de la coberta de l’antic hospital, a millores en a treballs de millora en l’enllumenat públic i a les obres d’arranjament del carrer Colom.

Finalment, i entre altres qüestions, ha sortit el tema de l’ocupació abusiva que fa de la sorra de la platja de Sant Pol l’empresa que lloga les hamaques i els para-sols. Segons ha explicat el mateix alcalde, un inspector de Costes ja ha aixecat acta davant l’incompliment de l’empresa concessionària (les hamaques i els para-sols no els poden posar a menys de 6 m de la aigua ni es poden col·locar, sense llogar, més d’un 10%) La concessió la té l’empresa a través d’un contracte amb Costes de l’estat que gestiona la Generalitat. Cal dir que els ajuntaments no tenen competències en les platges. No obstant això, l’Ajuntament de Sant Feliu ha fet arribar a Costes reiterades queixes pel mal ús de la concessió i, conseqüència d’aquestes, s’ha presentat l’inspector a la platja de Sant Pol. És important que la gent presenti queixes per escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, perquè d’aquesta manera es va fent expedient i és a partir d’aquí que es pot demanar, des del consistori, una revisió de la concessió, o millor encara, una amortització de la mateixa. De fet, la concessió s’acaba al 2018 i des de Guíxols des del Carrer reivindicarem que no es renovi aquesta concessió i tinguem una platja de Sant Pol que sigui un veritable espai públic.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »