Per una ciutat més neta i sostenible

Per una ciutat més neta i sostenible

GdC defensa que el nou plec de condicions del contracte municipal d'escombraries contempli la implantació progressiva del sistema de recollida Porta a Porta

Què és el Porta a Porta?

-Un sistema de recollida que fuig de l’anonimat dels residus i permet exercir-ne i exigir la responsabilitat compartida en la gestió dels mateixos, mitjançant l’establiment d’un “pacte” entre la ciutadania i l’administració.

-Un sistema de recollida que es fonamenta en la simplicitat tecnològica i es basa en el sentit comú.

-Un sistema de recollida respectuós amb el medi ambient i net amb la ciutat.

-Un sistema de recollida que vetlla, no només per la quantitat dels residus recollits, sinó també per la seva qualitat i que permet arribar al pagament per generació.

I què no és el Porta a Porta?

-Un sistema de recollida més car que el tradicional a través de contenidors.

- Un sistema de recollida només vàlid per a poblacions o municipis petits i zones rurals.

-Un sistema de recollida que de forma miraculosa i automàtica comporta uns resultats excel·lents; de fet, necessita un procés laboriós d’implantació.

- Un sistema que suprimeix l’ús de la deixalleria (aquestes queden com a àrees d’emergència).

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »