→27 de juliol de 2016. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

El Porta a Porta és el sistema de recollida selectiva que garanteix arribar als nivells òptims de recollida i reciclatge exigits per la Unió Europea i recolzats per la Generalitat.

El nostre grup va centrar el Ple d’ahir en el tema de la recollida selectiva, la neteja viària i la concessió del nou contracte públic d’escombraries. La primera de les dues propostes presentades era referent a la realització d’una campanya divulgativa i de sensibilització municipal, perquè tothom entengui que els residus són un greu problema que ens afecta a tots i totes. De fet la producció dels mateixos no para d’augmentar any rere any i de tots els residus generats en el nostre municipi, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, només un 40% aproximadament es recullen de manera selectiva per ser reciclats, mentre que el 60 % restant van directament a l’abocador amb el cost, econòmic i mediambiental, que això representa. En aquest sentit, es demostra que el Porta a Porta és el sistema que millor garanteix arribar al nivell òptim de recollida selectiva exigit per la Unió Europea i per la Generalitat. Tampoc podem passar per alt, i una de les nostres preguntes anava en aquest sentit, que darrerament hi ha un augment en el diposit incontrolat d’andròmines que es deixen a fora dels contenidors, en especial en algunes zones determinades i en alguns contenidors concrets de la ciutat, ocasionant un greu problema de de brutícia i salubritat. La segona de les propostes presentades anava en la línia de renovar i actualitzar l’actual ordenança muncipal sobre la recollida selectiva per fer-la més eficient i efectiva. A diferència de la primera, que ha tingut el vot unànim del Ple, aquesta no ha prosperat atès el vot contrari de l’equip de govern al·legant raons de “interferències” amb l’actual procés d’elaboració del nou plec de condicions del nou contracte d’escombraries. Aquest ha estat, precisament, un dels retrets que més ha fet tota l’oposició cap al govern: el seu secretisme i hermetisme en la confecció d’un plec de condicions que, no oblidem, afectarà durant els propers anys, i de manera molt important, a tota la ciutat i a tota la seva gent. És per això que des de l’oposició també hi volem participar i exigirem la convocatòria d’un ple extraordinari.

També es van aprovar per unanimitat les dues mocions que presentava CDC, una per reclamar al govern espanyol el traspàs a la Generalitat del fons de beques i ajuts a l’estudi, i la segona per denunciar les pràctiques antidemocràtiques del govern espanyol en el cas de les gravacions difoses d’unes converses entre el Ministre de l’Interior i el Director de l’Oficina Antifrau. De la mateixa manera que, també per unanimitat, quedava aprovada una moció que presentava el govern de suport als treballadors i treballadores de les Oficines Liquidadores (a Sant Feliu n’hi ha una de les 53 que hi ha arreu de Catalunya) davant d’un hipotètic desmantellament de la xarxa d’Oficines Liquidadores; en aquest sentit, es demana al Govern de la Generalitat l’adopció d’un model de gestió tributària que ofereixi una solució que no posi en perill els llocs de treball. Finalment, es va donar compte al Ple de l’informe trimestral sobre compliment de terminis de factures de l’Ajuntament pendents de reconèixer l’obligació.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »