→21 de juliol de 2016. Comissions Informatives. Nota del regidor.

L'empresa que fa la neteja municipal convoca vaga pel proper 30 de juliol.

Avui ens hem reunit les respectives comissions per informar dels assumptes que hauran de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal de la setmana vinent. En el nostre cas, hem presentat dues propostes que tenen a veure amb la recollida selectiva que es fa en el nostre municipi. La primera és per dur a terme la realització d’una campanya divulgativa per apel·lar a la consciència col·lectiva. Entenem que la gestió dels residus és un dels reptes ambientals més complexos que té qualsevol societat i no és possible afrontar-la amb garanties d’èxit sense la participació i la corresponsabilitat de la ciutadania. Una gestió que comença per la recollida selectiva i que necessita d’una bona campanya informativa i de conscienciació ciutadana. La segona de les propostes fa referència a l’actualització de l’ordenança general de neteja en l’apartat de la recollida selectiva. Una actualització que hauria de permetre incrementar els nivells de qualitat amb el propòsit d’assolir una gestió més eficient dels residus municipals. Una recollida selectiva de qualitat permet minimitzar els residus considerats com a rebuig, amb tot l’estalvi de recursos que això significa i el marge de millora en la protecció del medi ambient.

Per la seva part, CiU portarà dues mocions al Ple. Una per exigir al Govern espanyol que retorni a la Generalitat la competència en la gestió dels fons de beques i ajuts a l’estudi; i la segona per condemnar l’ús que el govern espanyol ha fet d’institucions públiques per manipular i erosionar la legalitat i la llibertat ideològica, exigint la dimissió del Ministre de l’Interior en funcions.

Per part del govern s’ha donat compte de l’informe trimestral sobre compliment de terminis de factures de l’Ajuntament pendents de reconèixer l’obligació i s’ha informat de la convocatòria de vaga dels treballadors de l’empresa de neteja CESPA. Una vaga que començaria el dissabte 30 de juliol i que afectaria al servei de recollida d’escombraries, neteja viaria, neteja de platges i gestió de la deixalleria municipal. L’enunciat dels motius és concreta genèricament en el desbloqueig de la negociació amb l’empresa per la signatura d’un nou conveni. El Ple de la setmana vinent es farà dimecres, en lloc de dijous com és habitual.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »