→22 de juny de 2016. Comissions informatives. Nota del regidor.

Una de les mocions que presentem té a veure amb la nostra llarga reivindicació per assolir que la platja de Can Rius sigui, a tots els efectes, un espai públic.

Aquest Ple de juny triarà Josep Rius com a nou Síndic Municipal de Greuges en substitució de José Luis Mayo, que presentarà la seva última memòria d’activitats. Aquest serà, sens dubte, un dels punts més destacats de la propera sessió plenària, en la qual també es debatran les mocions presentades avui en el decurs de les respectives Comissions Informatives.

En el nostre cas, hem avançat aquelles mocions que presentarem pel seu posterior debat i votació. Aquesta vegada en tenim dues. La primera fa referència a una proposta on es plantejarà la realització d’un informe de caire tècnic amb l’objectiu d’anar adaptant progressivament les operacions bancàries del consistori a entitats de banca ètica. La proposta també recull que les partides pressupostàries destinades a les associacions locals i a la cooperació al desenvolupament es dipositin a partir d’entitats reconegudes com a banca ètica. La segona de les nostres mocions té a veure amb la nostra llarga reivindicació per assolir que la platja de Can Rius sigui, a tots els efectes, un espai públic. Per això demanem que es procedeixi, quan abans millor, a retirar tots els rètols de la zona de la platja de Can Rius que indiquen que aquella zona és de concessió privada per anar a prendre el sol. De la mateixa manera, la moció fa referència a la obertura de la porta metàlica que tanca el camí de ronda per la zona sud, i el posterior arranjament del camí; tot plegat formaria part d’una aposta estratègica de ciutat que va lligada amb la necessitat de vetllar per un entorn natural tan especial com és el de Port Salvi. Per a nosaltres, la zona de Port Salvi és una de les més emblemàtiques de la ciutat i és responsabilitat de tots i totes mantenir-la; i això, evidenment, implica vàries qüestions, entre elles, tenir l’entorn net i ben cuidat, arreglar i condicionar el camí de ronda i, perquè no, buscar aquelles innovacions que facin potenciar encara més la zona (per exemple, amb la creació d’un espai de biodiversitat marina a l’entorn de la cala Vigatà i la punta de Garbi).

L’equip de govern, per la seva banda, repeteix moció i presenta una en defensa de l’acollida a les persones refugiades (en el mateix estil a la que ja es va aprovar el mes de setembre de 2015). Per la seva banda la CUP presentarà un text per demanar la derogació del Real Decret 1004/2015 que regula el procediment per l’adquisició de la nacionalitat espanyola. CiU en presenta una altra per demanar la constitució d’un Patronat de turisme i comerç de Sant Feliu de Guíxols.

També s’ha informat que a partir del 15 de juliol, i fins el 31 d’agost, s’obrirà a la platja de Sant Feliu un servei de “Biblioteca a la platja” on, i a banda de ser un punt de lectura, anirà lligat també a activitats de jocs i lleure. Finalment, s’ha informat sobre la situació del romanent líquid que en aquests moments presenta l’Ajuntament. En aquest sentit, apuntar que el romanent de tresoreria és de 6.290.000 euros dels quals 4.246.000 euros s’han de destinar a inversions sostenibles (és a dir, aquelles inversions que per llei tenen el destí prioritzat: obligacions, pagaments a proveïdors i inversions que no suposin un increment en la despesa corrent). La resta, 2.044.000 euros, és el romanent líquid que s’invertirà en aquelles qüestions que consideri l’equip de govern sempre que no contradiguin la regla de la despesa.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »