Proposta per treballar amb la banca ètica

Proposta per treballar amb la banca ètica

Guíxols des del Carrer portarà al Ple una proposta per anar adaptant progressivament les operacions bancàries del consistori a entitats de banca ètica.

Per banca ètica es coneix al conjunt d’entitats financeres que tenen una oferta que no està condicionada exclusivament al criteri del risc en la rendibilitat econòmica, com passa per exemple en la banca tradicional. Els seus serveis es basen també en altres criteris com el de la cooperació i la sostenibilitat, i els seus projectes tenen una gestió totalment transparent que prioritza el comerç just, l’ajuda social i les inversions favorables al medi ambient.

Avui una part molt important de la ciutadania considera que en l’actual context de crisi la banca, com la coneixem tradicionalment, ha tingut com a mínim un comportament poc adequat. De fet, les entitats financeres han estat el gran motor que ha alimentat l’especulació que ens ha portat fins a la crisi, posant el seu propi benefici per sobre del bé comú i el de la ciutadania. A més, la poca transparència d’aquesta banca en les seves inversions provoca que sovint la ciutadania siguem còmplices sense saber-ho de petites accions que alimenten encara més les desigualtat socials (per exemple, és conegut que la majoria d’entitats financeres tradicionals tenen vincles d’inversions amb empreses armamentístiques d’arreu del món). La necessitat de voler transformar aquesta realitat desigual i sovint injusta ens porta a responsabilitzar-nos de qualsevol acció de la qual tinguem capacitat de decisió, també des del municipalisme.

Per això, Guíxols des del Carrer portarà al Ple una proposta on es plantejarà la realització d’un informe de caire tècnic amb l’objectiu d’anar adaptant progressivament les operacions bancàries del consistori a entitats de banca ètica, i també, que les partides pressupostàries destinades a les associacions locals i a la cooperació al desenvolupament es dipositin a partir del proper exercici en comptes d’entitats reconegudes com a banca ètica.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »